/
چهارشنبه 30 مهر 1399
October 21 2020

استعلام اصالت ضمانتنامه ریالی

شما می توانید از طریق فرم زیر، به صورت مستقیم اصالت ضمانتنامه ریالی صادره توسط بانک مشترک ایران و ونزوئلا را استعلام نمایید.

**کد ملی/شناسه ملی ذینفع:
کد منحصر به فرد بانک مرکزی ج.ا.ا.:
کد امنیتی:
 

** ذینفع ضمانتنامه چنانچه شخصیت حقوقی باشد، می‌بایست نسبت به درج شناسه ملی خود و اگر شخصیت حقیقی باشد لازمست نسبت به ورود کد ملی خود در این قسمت اقدام نماید.