/
جمعه 1 شهریور 1398
August 23 2019

استعلام اصالت ضمانتنامه ریالی

شما می توانید از طریق فرم زیر، به صورت مستقیم وضعیت اعتبار اسنادی ریالی صادره توسط بانک مشترک ایران و ونزوئلا را استعلام نمایید.

**کد ملی/شناسه ملی ذینفع:
کد اعتبار اسنادی.:
کد امنیتی:
 

** ذینفع اعتبار اسنادی چنانچه شخصیت حقوقی باشد، می‌بایست نسبت به درج شناسه ملی خود و اگر شخصیت حقیقی باشد لازمست نسبت به ورود کد ملی خود در این قسمت اقدام نماید.