/
یکشنبه 6 مهر 1399
September 27 2020

تاریخچه بانک

بانک مشترک ایران و ونزوئلا یکی از موسسات مالی توسعه‌ای بین المللی و همچنین جزو بانک‌های غیردولتی نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌آید که با هدف پیشبرد توسعه اقتصادی دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا و همچنین انجام فعالیت‌های بانکی بر اساس اصول شریعت اسلامی و نظام پویای بانکداری اسلامی در ایران و فعالیت‌های نوین بین المللی در کشور ونزوئلا و دیگر کشورها، بر اساس موافقت‌نامه مورخ 21 اسفند 1383 منعقده بین نمایندگان دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا و لایحه همکاری بین دولتین ایران و ونزوئلا (مصوب 1384/1/30 مجلس محترم شورای اسلامی) و قانون الحاق یک تبصره به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (مصوب 1389/3/4 مجلس محترم شورای اسلامی) و مجوز شماره 737/هـ مورخ 1387/3/17 بانک مرکزی ج.ا.ا تاسیس گردیده و در تاریخ1388/11/05 نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تحت شماره 365732 و شناسه ملی 10320162713 در تهران، به ثبت رسیده است. لازم به توضیح می‌داند که اساسنامه بانک مشترک ایران و ونزوئلا نیز منطبق با متن موافقت‌نامه‌ای که میان مقامات مجاز دو کشور به امضاء رسیده، تهیه و تنظیم گردیده است.
بانک مشترک ایران و ونزوئلا به عنوان یک نهاد مالی با ماهیت بین المللی، فراتر از مرزهای کشور جمهوری بولیواری ونزوئلا، منطقه آمریکای جنوبی را به عنوان منطقه استراتژیک همسو با برنامه‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مورد هدف‌گذاری قرار داده تا زمینه حضور سرمایه‌گذاران، صادرکنندگان، تجار و نیروی انسانی متخصص کشور در این منطقه فراهم گردد. این بانک علاوه بر اینکه می‌تواند زمینه‌ساز گسترش فعالیت‌های مالی در حوزه‌های بین المللی و توسعه روابط تجاری بین کشورهای دارنده سهام بانک باشد، در زمینه‌های سرمایه‌گذاری، اشتغالزایی و انتقال دانش فنی بین دو کشور سرمایه‌گذار نیز مفید به فایده واقع خواهد شد.