/
پنجشنبه 10 فروردین 1396
March 30 2017
اسپن عنوان ماه انتخاب شده اسپن عنوان سپرده انتخاب شده 

محاسبه سود سپرده ها

مبلغ مورد نظر برای سپرده گذاری
ریال
انواع سپرده
ماهانه
 •   سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی (زیر 3 ماه)
  10 %
    سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت 3 ماهه (3 - 6 ماه)
  12 %
    سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت 6 ماهه (6 – 9 ماه)
  13 %
    سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت 9 ماهه (9 – 12 ماه)
  14 %
    سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلند مدت یکساله و بیشتر
  15 %
نرخ سود علی الحساب    درصد
سود سپرده در روز      ریال
سود سپرده در ماه      ریال
سود سپرده در سال   ریال