/
یکشنبه 6 مهر 1399
September 27 2020
اسپن عنوان ماه انتخاب شده اسپن عنوان سپرده انتخاب شده 

محاسبه سود سپرده ها

مبلغ مورد نظر برای سپرده گذاری
ریال
انواع سپرده
ماهانه
 •   سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی (زیر 3 ماه)
  10 %
    سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت 3 ماهه (3 - 6 ماه)
  12 %
    سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت 6 ماهه (6 – 9 ماه)
  13 %
    سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت 9 ماهه (9 – 12 ماه)
  14 %
    سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلند مدت یکساله و بیشتر
  15 %
نرخ سود علی الحساب    درصد
سود سپرده در روز      ریال
سود سپرده در ماه      ریال
سود سپرده در سال   ریال