/
پنجشنبه 8 تیر 1396
June 29 2017

رسیدگی به شکایات

شما می توانید شکایات خود را از طریق تکمیل فرم زیر و یا ارسال پست الکترونیکی به آدرس cmp@ivbb.ir برای بانک مشترک ایران و ونزوئلا ارسال فرمائید.

نام و نام خانوادگی:
تلفن تماس:
پست الکترونیکی:
شکایت:
کد امنیتی:
ورودی کد امنیتی: