/
چهارشنبه 2 مرداد 1398
July 24 2019

تماس با ما

پست الکترونیک : info@ivbb.ir

حوزه/مدیریت/اداره نام مدیر/رئیس نشانی شماره تماس دورنگار
دفتر مدیر عامل تهران، خیابان خالد اسلامبولی، نبش خیابان 30، پلاک 96، طبقه 4 88873861
اداره کل اعتبارات تهران، خیابان خالد اسلامبولی، نبش خیابان 30، پلاک 96، طبقه 3
88199041 88199041
اداره کل بین‌الملل آقای صمد وفایی تهران، خیابان خالد اسلامبولی، نبش خیابان 30، پلاک 96، طبقه 3 88873692 88878162
اداره کل سازمان و برنامه‌ریزی آقای رضا پزشکی تهران، خیابان خالد اسلامبولی، نبش خیابان 30، پلاک 96، طبقه 3 88878237 88878237
اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات خانم مونا نهالبار تهران، خیابان خالد اسلامبولی، نبش خیابان 30، پلاک 96، طبقه 2 88199057 88878312
اداره کل مالی آقای حسن بختیاری تهران، خیابان خالد اسلامبولی، نبش خیابان 30، پلاک 96، طبقه 3 88199062 88199062
اداره بازرسی و حسابرسی داخلی تهران، خیابان خالد اسلامبولی، نبش خیابان 30، پلاک 96، طبقه 1 88199048 -
اداره مبارزه با پولشویی تهران، خیابان خالد اسلامبولی، نبش خیابان 30، پلاک 96، طبقه 2 88199045 88199045
اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی تهران، خیابان خالد اسلامبولی، نبش خیابان 30، پلاک 96، طبقه 2 88199022 88199022
اداره روابط عمومی تهران، خیابان خالد اسلامبولی، نبش خیابان 30، پلاک 96، طبقه 2 88850931 88850931
دبیرخانه مرکزی - تهران، خیابان خالد اسلامبولی، نبش خیابان 30، پلاک 96، طبقه 4 88873869 88878312
اتوماسیون اداری - - - 88199052
شماره تلفن‌های عمومی بانک - - 88199074
88199078
88199081
-