/
پنجشنبه 10 فروردین 1396
March 30 2017

تماس با ما

پست الکترونیک : info@ivbb.ir

حوزه/مدیریت/اداره نام مدیر/رئیس نشانی شماره تماس دورنگار
دفتر مدیر عامل - تهران، خیابان خالد اسلامبولی، نبش خیابان 30، پلاک 96، طبقه 4 88873840
88873846
88873861
دفتر عضو هیات مدیره آقای عادل قبادی‌زاده تهران، خیابان خالد اسلامبولی، نبش خیابان 30، پلاک 96، طبقه 4 88878153 88878159
مدیریت امور اعتبارات آقای مسعود مقیمی
تهران، خیابان خالد اسلامبولی، نبش خیابان 30، پلاک 96، طبقه 3
88199041 88199041
مدیریت امور بین‌الملل - تهران، خیابان خالد اسلامبولی، نبش خیابان 30، پلاک 96، طبقه 3 88873692 88878162
مدیریت طرح و برنامه آقای رضا پزشکی تهران، خیابان خالد اسلامبولی، نبش خیابان 30، پلاک 96، طبقه 3 88878237 88878237
مدیریت امور فناوری اطلاعات و ارتباطات خانم مونا نهالبار تهران، خیابان خالد اسلامبولی، نبش خیابان 30، پلاک 96، طبقه 2 88199057 88878312
مدیریت امور مالی خانم مهشید برمخشاد تهران، خیابان خالد اسلامبولی، نبش خیابان 30، پلاک 96، طبقه 3 88199062 88199062
اداره امور بازرسی و حسابرسی داخلی آقای حسن بختیاری تهران، خیابان خالد اسلامبولی، نبش خیابان 30، پلاک 96، طبقه 1 88199048 -
اداره مبارزه با پولشویی حمیدرضا حنطه تهران، خیابان خالد اسلامبولی، نبش خیابان 30، پلاک 96، طبقه 2 88199045 88199045
اداره امور منابع انسانی و پشتیبانی آقای محمد نظری تهران، خیابان خالد اسلامبولی، نبش خیابان 30، پلاک 96، طبقه 2 88199022 88199022
اداره روابط عمومی و حوزه مدیریت آقای غلامرضا خانجین تهران، خیابان خالد اسلامبولی، نبش خیابان 30، پلاک 96، طبقه 2 88850931 88850931
دبیرخانه مرکزی - تهران، خیابان خالد اسلامبولی، نبش خیابان 30، پلاک 96، طبقه 4 88873869 88878312
اتوماسیون اداری - - - 88199052
شماره تلفن‌های عمومی ساختمان مرکزی - - 88199074
88199078
88199081
-