/
سه شنبه 21 آبان 1398
November 12 2019

اعتبار اسناد صادراتی ارزی
اعتبار اسنادی صادراتی توسط بانک خریدار گشایش می یابد و بانک مشترک ایران و ونزوئلا ابلاغ کننده آن به صادر کننده ایرانی می باشد. برای سهولت و تسریع ارایه خدمات در مراحل مختلف، توصیه می گردد ذینفع اعتبار دارای حساب ریالی و ارزی نزد شعبه بانک مشترک ایران و ونزوئلا باشد.