/
پنجشنبه 5 اسفند 1395
February 23 2017

سپرده قرض الحسنه جاری ارزی

حداقل مبلغ برای افتتاح سپرده قرض الحسنه جاری ارزی : 10.000 دلار یا معادل آن به سایر ارزهای معتبر