/
یکشنبه 29 مرداد 1396
August 20 2017

منشور اخلاقی

به نام خالق هستی

با توکل به پروردگار متعال و استعانت از او، ما کارکنان بانک مشترک ایران و ونزوئلا ، اصول و موازین ذیل را به عنوان منشور اخلاقی پذیرفته و در تحقق این اصول، مشارکتی فعال خواهیم داشت.

ما کارکنان بانک مشترک ایران و ونزوئلا بر این باوریم که :

تکریم ارباب رجوع توام با رفتاری صمیمانه و دوستانه و پاسخگویی صادقانه و صبورانه به آنها، جزو مهمترین وظیفه ما به شمار آمده و برای تحقق این اهداف، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.

در تعهد، صداقت، وظیفه‌شناسی، انجام سریع و صحیح امور، بدون تضییع وقت و حقوق مشتریان، بهبود مستمر روشها و فرآیندهای ارایه خدمات به آنها و رعایت عدالت و انصاف در چارچوب ضوابط و مقررات ذی‌ربط، الگویی موفق باشیم.

دریافت هرگونه انتقاد، نظر یا پیشنهاد از سوی مشتریان را ارج نهاده و از آن به عنوان زمینه ساز رشد و ارتقاء بانکی استقبال می کنیم.

نظم و انضباط اجتماعی، وجدان کاری و نزاکت و تواضع در برخورد با مشتریان را در محیط کار حاکم نموده و این امر را عامل اساسی در افزایش بهره‌وری تلقی می‌نماییم.

کلیه اطلاعات مشتریان محرمانه بوده و رعایت اصول امانتداری و حفظ و نگهداری اطلاعات آنȧY ّابي lأ 0 !ق٘أ݆ˌق و0فشٱԧ0ذˌ┌ربط ڭذ، ܧآ ܧول݈ۈتهای اساȳ0م ظه شما مʌℌی. $0mna> $ 0 مشتریان و دیگر ذینفعان، شرکای تجاری بانک بوده و باید با ارائه خدمات مناسب و ارزش آفرینʌ ܱای نهأ܌ Z $ ! تجکم روابط!و ܭإول$م݆ا݀ع مܴر!ȱا امکان0پرߌر ȷطسیم. d =+p>  & بانک مشترک ایران و ونزوئلا متعهد و ملتزم می‌گردیم :

در هر سمت و شغلی که باشیم عضوی از خانواده بانک به حساب آمده و وفاداری در قبال بانک برای ما اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت.

از تمام ظرفیت‌های فکری و عملیاتی خود در حسن انجام مسئولیت‌های حرفه‌ای استفاده نموده و نسبت به بروزرسانی و مدیریت دانش و تجارب سازمانی و به اشتراک گذاشتن آنها کوشا باشیم.

در همه وظایف سازمانی محول خود به عنوان نماینده بانک با مشتریان وارد تعامل شده و هرگز انتظار کسب منفعت و یا امتیاز شخصی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نداشته باشیم و در بیان و انعکاس عملکرد خود، صادقانه رفتار نماییم.

با پرهیز از هرگونه اسراف، امکانات اداری را امانتی نزد خود تلقی نموده، در حسن استفاده از آنها، نهایت سعی را به‌کار گرفته و کاربرد شخصی و غیراداری از آنها را امری غیراخلاقی بدانیم.

ظاهر آراسته موجب افزایش عزت نفس و احترام و نشاط در همکاران و مراجعان می شود و آراستگی ظاهر همراه با متانت و خوشرویی را رمز موفقیت تلقی ‌نماییم.

از پروردگار توانا می‌خواهیم ما را در جهت تحقق اهداف بانک با رعایت کامل اصول اخلاقی برشمرده شده، یاری نماید.