/
یکشنبه 6 مهر 1399
September 27 2020

منشور اخلاقی

به نام خالق هستی

با توکل به پروردگار متعال و استعانت از او، ما کارکنان بانک مشترک ایران و ونزوئلا ، اصول و موازین ذیل را به عنوان منشور اخلاقی پذیرفته و در تحقق این اصول، مشارکتی فعال خواهیم داشت.

ما کارکنان بانک مشترک ایران و ونزوئلا بر این باوریم که :

تکریم ارباب رجوع توام با رفتاری صمیمانه و دوستانه و پاسخگویی صادقانه و صبورانه به آنها، جزو مهمترین وظیفه ما به شمار آمده و برای تحقق این اهداف، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.

در تعهد، صداقت، وظیفه‌شناسی، انجام سریع و صحیح امور، بدون تضییع وقت و حقوق مشتریان، بهبود مستمر روشها و فرآیندهای ارایه خدمات به آنها و رعایت عدالت و انصاف در چارچوب ضوابط و مقررات ذی‌ربط، الگویی موفق باشیم.

دریافت هرگونه انتقاد، نظر یا پیشنهاد از سوی مشتریان را ارج نهاده و از آن به عنوان زمینه ساز رشد و ارتقاء بانکی استقبال می کنیم.

نظم و انضباط اجتماعی، وجدان کاری و نزاکت و تواضع در برخورد با مشتریان را در محیط کار حاکم نموده و این امر را عامل اساسی در افزایش بهره‌وری تلقی می‌نماییم.

کلیه اطلاعات مشتریان محرمانه بوده و رعایت اصول امانتداری و حفظ و نگهداری اطلاعات آنان مطابق با قوانین و مقررات ذی‌ربط کشور، از اولویتهای اساسی ما به شمار می‌آید.

مشتریان و دیگر ذینفعان، شرکای تجاری بانک بوده و باید با ارائه خدمات مناسب و ارزش آفرینی برای آنها، تحکیم روابط و حصول منافع مشترک را، امکان پذیر سازیم.

ما کارکنان بانک مشترک ایران و ونزوئلا متعهد و ملتزم می‌گردیم :

در هر سمت و شغلی که باشیم عضوی از خانواده بانک به حساب آمده و وفاداری در قبال بانک برای ما اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت.

از تمام ظرفیت‌های فکری و عملیاتی خود در حسن انجام مسئولیت‌های حرفه‌ای استفاده نموده و نسبت به بروزرسانی و مدیریت دانش و تجارب سازمانی و به اشتراک گذاشتن آنها کوشا باشیم.

در همه وظایف سازمانی محول خود به عنوان نماینده بانک با مشتریان وارد تعامل شده و هرگز انتظار کسب منفعت و یا امتیاز شخصی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نداشته باشیم و در بیان و انعکاس عملکرد خود، صادقانه رفتار نماییم.

با پرهیز از هرگونه اسراف، امکانات اداری را امانتی نزد خود تلقی نموده، در حسن استفاده از آنها، نهایت سعی را به‌کار گرفته و کاربرد شخصی و غیراداری از آنها را امری غیراخلاقی بدانیم.

ظاهر آراسته موجب افزایش عزت نفس و احترام و نشاط در همکاران و مراجعان می شود و آراستگی ظاهر همراه با متانت و خوشرویی را رمز موفقیت تلقی ‌نماییم.

از پروردگار توانا می‌خواهیم ما را در جهت تحقق اهداف بانک با رعایت کامل اصول اخلاقی برشمرده شده، یاری نماید.