/
یکشنبه 6 مهر 1399
September 27 2020

بروات اسنادی ارزی

در مبادلات و بازرگانی بین‌المللی، معامله اسناد علاوه بر شیوه اعتبار اسنادی از روش بروات اسنادی نیز انجام می‌گیرد و بانک مشترک ایران و ونزوئلا نیز خدمات مربوطه از قبیل ثبت سفارش بروات، ابلاغ و اخذ قبولی و واریز وجوه را به متقاضیان واجد شرایط این نوع خدمت ارایه می‌نماید.
ملاک و مبنای اقدامات مربوط به بروات وصولی، مقررات متحدالشکل بروات وصولی اتاق بازرگانی بین‌الملل (URC522) و دستورالعملهای ذی‌ربط می‌باشد.

  • بروات وصولی ساده:

در مواردی که مشتری طلب مشخصی از طرف خارجی دارد و پس از توافق با وی، اقدام به صدور یک فقره برات ساده نموده و جهت قبولی و وصول در سررسید به بانک مراجعه می‌نماید. بانک پس از اخذ کارمزد و هزینه‌های مربوطه، برات را جهت قبولی و تایید برای کارگزار خود در کشور مورد نظر می‌فرستد.
اگر در سررسید وجه برات پرداخت گردید بانک وجه را به حساب مشتری واریز می‌نماید و در صورت عدم پرداخت وجه برات در سررسید، در صورت درخواست ذی‌نفع، برات واخواست گردیده و جهت انجام مراحل قانونی از طریق ذی‌نفع، پیگیری قضایی می‌گردد.

  • بروات وصولی اسنادی:

در این حال صادرکننده، کالا را مطابق با شرایط قرارداد برای خریدار ارسال نموده و اسناد حمل و اسناد مورد نیاز خریدار را به ضمیمه یک برات به شعبه بانک ارایه می‌دهد و بانک پس از دریافت کارمزدهای مربوطه و هزینه‌های پست و ابطال تمبر، اسناد را به ضمیمه برات و دستورات خود، برای کارگزار ذی‌ربط در کشور خریدار می‌فرستد.
در صورتی که دستور خریدار تحویل اسناد در مقابل وجه باشد بانک کارگزار پس از ارایه اسناد و قبولی برات‌گیر، وجه اسناد را دریافت کرده و برای بانک ارسال می‌نماید و در صورتی که دستور خریدار تحویل اسناد در مقابل قبولی برات‌گیر باشد کارگزار پس از قبولی برات‌گیر، اسناد را به وی ارایه می‌دهد و در سررسید در صورت تعهد بانک کارگزار، نسبت به دریافت وجه و واریز آن به حساب بانک اقدام می‌نماید و چنانچه صرفاً تعهد برات‌گیر خواسته شده باشد، در صورت عدم پرداخت در سررسید، نسبت به واخواست آن اقدام می‌گردد.
توجه: از آنجایی که نقش ضمانتی بانک در این نوع از تجارت بین‌الملل نسبت به اعتبارات اسنادی کمتر می‌باشد لذا به صادرکنندگان توصیه می‌شود پیش از انعقاد قرارداد به صورت بروات اسناد وصولی، موارد زیر را درنظر بگیرند.
- آشنایی با خریدار و اطمینان از روابط تجاری مناسب وی
- ثبات شرایط سیاسی، اقتصادی و حقوقی کشور خریدار
- محدودیتهای قانونی ورود کالا و خروج ارز در کشور خریدار