/
یکشنبه 6 مهر 1399
September 27 2020

خرید و فروش ارز

  • شرایط خرید ارز:

- خرید ارز از مشتریان به صورت نقد (اسکناس) حداکثر معادل ده هزار دلار آمریکا و از حساب ارزی (سپرده قرض‌الحسنه)
- نرخ خرید ارز به صورت روزانه، در زمان انجام عملیات خرید، به صورت موردی اعلام می‌گردد.
- خرید ارز از مشتری به صورت اسکناس شامل دریافت کارمزد می‌شود ولی خرید ارز از حساب ارزی مشتریان شامل دریافت کارمزد نمی‌گردد.

  • دریافت و پرداخت ارز:


الف- شرایط دریافت ارز
- دریافت ارز به صورت نقد (اسکناس)شامل دریافت کارمزد نمی‌شود.
- سقف دریافت ارز از مشتری مبلغ 5 هزار دلار آمریکا یا معادل آن به سایر ارزها می‌باشد. مگر اینکه شخص به خارج از کشور مسافرت نماید و با ارایه اظهار نامه از بانک ملی مبادی ورودی کشور مبلغ ارز را به حساب خود واریز یا معادل ریالی آن را دریافت نماید.

ب- شرایط پرداخت ارز
- پرداخت اسکناس به مشتری از محل حساب ارزی (سپرده قرض‌الحسنه پس انداز / جاری ارزی) و یا به صورت اسکناس در حد مقررات بانک بوده و شامل پرداخت کارمزد می‌شود.

محل مراجعه: شعبه بانک مشترک ایران و ونزوئلا (قسمت ارزی)