/
چهارشنبه 30 مهر 1399
October 21 2020

حوالجات ارزی

یکی از انواع خدمات ارزی بانک مشترک ایران و ونزوئلا، دریافت حواله‌های وارده از سراسر نقاط جهان و صدور حواله‌های ارزی به اقصی نقاط دنیا در چارچوب ضوابط و مقدورات می‌باشد.

مشتریان می‌توانند وجوه خود را در حداقل زمان ممکن و صرف کمترین هزینه به سراسر جهان حواله نموده و یا حواله‌های ارزی خود را از طریق سیستم سوئیفت در بانک مشترک ایران و ونزوئلا دریافت نمایند

  • شرایط و مدارک لازم برای دریافت حوالجات ارزی وارده:

1-افتتاح حساب ارزی نزد شعبه بانک مشترک ایران و ونزوئلا
2-دریافت مشخصات سوئیفتی شعبه بانک مشترک ایران و ونزوئلا از متصدی مربوطه (برای جلوگیری از خطا در ارسال حواله)
3-دریافت فهرست مهمترین کارگزاران بانک و مشخصات سوئیفتی آن ها
4-دریافت حواله (103 Message Type) از بانک ارسال کننده حواله
نکته: این نوع پیام صرفاً جهت پرداختهای مستقیم می‌باشد و دریافت ارز ناشی از اعتبارات اسنادی صادراتی و یا اسناد وصولی با پیام فوق صورت نمی‌گیرد.

  • انواع حواله های وارده:

حواله‌های وارده بر حسب زمان واریز به حساب ارزی مورد نظر به چند دسته تقسیم می‌شوند:
1-حواله‌هایی که همان روز به حساب مشتری واریز می‌شوند.
2-حواله‌هایی که در روزهای آتی به حساب مشتری واریز می شوند.
3-حواله‌های پوشش دار که از بانک هایی ارسال می‌شوند که روابط کارگزاری با بانک مشترک ایران و ونزوئلا ندارند و با واسطه از طریق بانک‌های کارگزار برای شعبه بانک مشترک ایران و ونزوئلا ارسال می شوند.
4-حواله‌های پوشش دار و آتی که دو ویژگی بالا را هم دارند و معمولاً دیرتر دریافت می‌شوند.
نکته1- برخی از حواله‌ها به دلیل عدم رعایت شیوه معمول ارسال حواله در بانک حواله دهنده(103MT) دچار مشکل می‌شوند.
نکته 2-لازم است مشتریان محترم در هنگام افتتاح حساب ارزی، فهرست کارگزاران و مشخصات سوئیفتی شعبه بانک مشترک ایران و ونزوئلا را از قسمت حواله‌های ارزی وارده شعبه دریافت نمایند تا از وقوع مشکلات احتمالی بعدی جلوگیری به عمل آید.
نکته 3-در صورتی که نوع ارز حواله‌های وارده با نوع ارز حساب ارزی مشتری متفاوت باشد حواله در حساب های بانک نگهداری می‌شود تا وضعیت آن از طرف متقاضی مشخص شود.

  • شرایط و مدارک لازم برای ارسال حوالجات ارزی صادره:

1-تکمیل فرم درخواست صدور حواله ارزی
2-محل تأمین ارز: هیچگونه محدودیتی در سقف مبلغ حواله صادره (مشروط بر اینکه اسکناس نباشد) وجود ندارد مگر اینکه ارز ارسالی به صورت اسکناس باشد که در آن صورت لازم است منشاء ارز مشخص شود (محل تأمین ارز می‌تواند از حسابهای ارزی مشتریان نزد بانک مشترک ایران و ونزوئلا و یا شبکه بانکی و یا ارزهای تأمین شده از محل عملیات بانکی دیگر نظیر اعتبار اسنادی، تسهیلات دریافتی، صرافی‌های مجاز و...) باشد.
3-مشخص نمودن روش پرداخت کارمزد ریالی (از محل حساب یا نقدی)
4-ارایه نام ، آدرس و شماره تلفن فرستنده به زبان انگلیسی
5-ارایه نام، آدرس و کد سوئیفتی بانک با بانکهای واسط جهت سرعت و سهولت در ارسال حواله
6-ارایه نام، آدرس و کد سوئیفتی بانک با بانکهای واسط جهت سرعت و سهولت در ارسال حواله
7-شماره حساب و آدرس گیرنده حواله (ذینفع) به زبان انگلیسی و شماره IBAN (در مورد کشورهایی که از این سیستم استفاده می کنند)
8-مشخص نمودن روش پرداخت کارمزد کارگزار (بانک گیرنده) و جزئیات پرداخت به زبان انگلیسی
نکته: برای هر حواله ارزی صادره نیاز به پرداخت کارمزد ریالی به صورت الزامی و کارمزد ارزی بانک های واسط و یا گیرنده به صورت اختیاری یا انتخابی می‌باشد.

- کارمزد ریالی می‌تواند به صورت نقدی پرداخت گردد و یا از حساب ریالی مشتری نزد بانک برداشت شود.
- کارمزد ارزی به دو روش قابل پرداخت است:
1-برعهده گیرنده (BEN) : در صورتی که کارمزد متعلقه از اصل مبلغ حواله کسر و مبلغ حواله پس از کسر کارمزدهای بانکهای واسط و گیرنده، به حساب ذینفع واریز شود.
2-برعهده فرستنده(OUR): در صورتی که پرداخت کارمزد بر عهده فرستنده باشد مبلغ کارمزد از اصل حواله کسر نمی‌شود و حواله به صورت خالص توسط گیرنده دریافت می‌شود و فرستنده باید آن را مطابق صورت حساب ارسالی بانکهای کارگزار یا گیرنده به شکل نقدی و یا از محل حساب خود نزد بانک مشترک ایران و ونزوئلا تأمین و پرداخت نماید.

نکته1- ارسال حواله های ارزی برای بانکهای داخلی میسر بوده و مشمول پرداخت کارمزد و هزینه سوئیفت می‌باشد.
نکته 2- در صورتی که ارسال حواله به صورت پوششی (پیام حواله مستقیماً به بانک گیرنده و انتقال وجه حواله از طریق بانک ثالث) باشد، علاوه بر کارمزد مربوطه هزینه دو پیام سوئیفتی دریافت می‌شود.
نکته3- قانون، ضوابط و مجموعه مقررات مبارزه با پولشویی توسط این بانک به طور کامل رعایت می‌گردد. لذا کلیه مشتریانی که اقدام به صدور یا دریافت حواله می‌نمایند لازم است در روند ارایه اطلاعات و یا مدارک مورد نیاز نهایت همکاری را با بانک به عمل آورند.

محل مراجعه: شعبه بانک مشترک ایران و ونزوئلا (قسمت ارزی)