/
یکشنبه 6 مهر 1399
September 27 2020

اهداف و ماموریت ها

ارزیابی و اجرای طرح‌ ها و برنامه‌ های سرمایه‌گذاری در زمینه‌ های صنعت، تجارت، امور زیربنایی، مسکن، انرژی، بازارهای سرمایه، فن‌آوری و همچنین طرح ‌ها و برنامه ‌های توسعه اجتماعی، پرداخت وام و اعطای اعتبار به اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت وام و ‏اعتبار از موسسات یا بانک‌ ها و سازمان ‌های مالی ‏داخلی و ‏خارجی، قبول نمایندگی و انجام خدمات برای وزارتخانه ‌ها، موسسات و بانک‌ های داخلی و ‏خارجی در زمینه پرداخت وام و اعطای اعتبار و وصول مطالبات و مشارکت در زمینه‌ های مختلف اقتصادی و بازرگانی و سرمایه‌ ای، افتتاح حساب و نگهداری حساب جاری، پس انداز و سایر حساب‌ های مشابه، فعالیت‌ های تامین مالی جهت ارتقا صادرات کالا و خدمات از طریق موسسات تخصصی ملی، صدور اوراق بهادار جهت ورود به بازارهای سرمایه‌ ای طرفین یا بازارهای سرمایه ‌ای بین المللی به منظور تامین مالی طرح‌ های تخصصی و یا کمک به ارتقای نقدینگی بانک‌ ها، تدوین و ایجاد مکانیسم‌ ها و پیمان‌ ها با سایر ‏موسسات مالی به منظور بنا نهادن شبکه ‌های همکاری و فنی و مالی و کمک گرفتن از آن ‌ها، خرید اوراق و اسناد از قبیل سفته و بروات و انجام سایر معاملات مربوط به آن‌ها یا بدون حق رجع، نقل و انتقال وجوه و انجام معاملات ارزی، افتتاح اعتبارنامه و ابلاغ آن اعم از اسنادی یا غیر آن و انجام هرگونه عملیات مربوطه، ترخیص کالا ‏از گمرک، حمل و نقل کالا از انبار و گمرکات به حساب بانک یا مشتریان و معامله قبوض انبارهای عمومی، انجام هرگونه عملیات بیمه مربوط به بانک و یا حساب مشتریان نزد شرکت‌ های بیمه، تدوین راهکارها و برنامه ‌ها جهت ارتقا پیوندی اقتصادی دو کشور، انجام سایر عملیات بانکی بازرگانی مجاز در داخل و خارج کشور.