/
یکشنبه 6 مهر 1399
September 27 2020

طرح های سرمایه گذاری

تعریف طرح:

طرح یا پروژه عبارت است از مجموعه و اجزا برنامه‌های اجرایی زمانبندی شده تشکیل دهنده یک واحد تولیدی (صنعتی، معدنی و کشاورزی) و خدماتی و ساختمانی با بودجه‌ لازم به منظور تولید کالا و یا ارائه خدمات مشخص در جهت تامین قسمتی از نیاز جامعه (تقاضا) و اعتلای سطح تولید و ارائه خدمات و مالاً توسعه اقتصادی کشور.

مراحل بررسی طرح:

در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در زمینه اعطای تسهیلات به مشتریان، به منظور حفظ منافع بانک و حصول اطمینان از اجرای صحیح طرح ضرورتاً بایستی بانک‌ها در امر بررسی طرح دقت کافی معمول دارند. بانکهای تامین کننده منابع مالی بایستی علاوه بر اطمینان از برگشت وجوه، نقش واحد مورد نظر را در توسعه اقتصادی مد نظر داشته باشند و در بررسی‌های خود، ‌اطمینان حاصل نمایند که:

  • اجرای طرح و بهره برداری آن از نظر اقتصادی در اولویت‌های تعیین شده قرار دارد و تقاضا برای محصول و یا خدمات مورد نظر وجود دارد.
  • طرح از نظر فنی قابل اجرا بوده و حدود مشخصات اجزا آن متناسب با فعالیت و محصول مورد نظر می‌باشد و امکانات در نظر گرفته شده برای اجرای طرح در رسیدن به اهداف تعیین شده با بودجه مشخص و زمان تعیین شده از تناسب قابل قبولی برخوردار است.
  • اجرای طرح و بهره‌برداری آن از نظر مالی دارای سودآوری و بازدهی متناسب بوده و گردش وجوه نقدی آن برای انجام تعهدات در سررسیدهای تعیین شده کافی باشد.
  • صلاحیت و اهلیت مدیران و مجریان طرح مورد تائید باشد.

جهت تحقق اهداف فوق، طرح‌های ارسالی به اداره کل بررسی طرح‌ها در گروه‌های کارشناسی اقتصادی، فنی و مالی مورد بررسی قرار می‌گیرد و نتایج حاصل از بررسی‌ها در قالب گزارش‌های کارشناسی جهت اتخاذ تصمیم حسب مورد و با توجه به حدود اختیارات مربوط در کمیته عالی معاملات و یا هیات مدیره محترم بانک مطرح و تصمیم مقتضی اتخاذ و مورد تصویب قرار می‌گیرد.