/
یکشنبه 6 مهر 1399
September 27 2020

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت ریالی

با توجه به بخشنامه داخلی شماره 95/64/ر ب/3300 مورخ 1395/04/15 و به استناد بخشنامه شماره 95/116595 مورخ 95/04/14مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ج.ا.ا و همچنین حسب دستور مدیرعامل محترم بانک، از روز چهارشنبه مورخ 1395/04/16 نرخ‌های سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری ریالی کوتاه‌مدت بانک مشترک ایران و ونزوئلا به شرح جدول ذیل اعلام گردیده است.

نوع سپرده

نرخ سود

سپرده بلندمدت یکساله و بیشتر

15%