/
چهارشنبه 30 مهر 1399
October 21 2020

پیام مدیرعامل

به نام یگانه حقیقت هستی، خدای قادر بی همتا

بدنه چالاک و یادگیرنده بنگاه‌های اقتصادی در عصر حاضر، یکی از مهمترین مولفه‌های توسعه اقتصاد کلان کشورهاست.

آنچه نهادهای پولی و مالی را از یکدیگر متمایز می‌کند، قدمت آنها نیست بلکه قیمتی است که در مسیر حرکت به آن دست می‌یابند.

بانک مشترک ایران ونزوئلا می‌کوشد تا با تکیه بر ثروت ارزشمند خود که همانا روحیه نوگرایی و اراده دانش افزایی حاکم بر سرمایه انسانی بانک است، علاوه بر حضور در بازارهای موجود به خلق ظرفیت‌های تازه پرداخته و در راستای خلق ارزش برای ذینفعان داخلی و بین المللی خود، فصلی نوین را در عرصه بانکداری رقم بزند.

ایفای نقش موثر و راهگشا در بازار پولی و مالی بر پایه شناخت جامع از الزامات و نیازهای حال و آینده اقتصاد بزرگ ایران، بزرگترین هدف گذاری ماست.

بی تردید تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و تسریع مبادلات مالی در گرو حمایت ملی و بهره‌گیری از تجارب بین المللی است که با تکیه بر نیروی انسانی حرفه‌ای و کارآمد و بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای فن آورانه خواهد بود.

ما بر این باوریم که قدرت اراده در کنار قوه ابتکار و خلاقیت و تاکید بر اصل خودباوری، موانع و چالش‌های پیش رو را برداشته و شرایط را به گونه‌ای رقم خواهد زد که مردم سرزمین عزیزمان که به حق شایسته بهترین‌ها هستند، بیش از پیش نظام بانکی را در کنار خود احساس کنند.