/
چهارشنبه 28 آذر 1397
Desember 19 2018

مجمع عمومی عادی سالانه سال 1395 بانک مشترک ایران–ونزوئلا برگزار شد

تاریخ انتشار : 1396.4.13


جلسه مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام بانک مشترک ایران-ونزوئلا پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در روز شنبه 10 تیرماه سال 96 با حضور اکثریت اعضاء مجمع برگزار شد.

در این جلسه با ارائه گزارش هیات مدیره به مجمع و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی بانک، صورتهای مالی سال 95 بانک به تصویب رسید. در ادامه جلسه، اعضای مجمع بانک، ضمن بررسی برنامه‌های عملیاتی سال 95 و اقدامات انجام شده، از عملکرد حوزه‌های مختلف بانک بخصوص در عرصه بانکداری نوین اظهار رضایت نموده و خواهان ایفای نقش موثرتر این بانک در نظام بانکی کشور شدند.

همچنین با عنایت به اینکه، بانک مشترک ایران-ونزوئلا همانند سنوات گذشته موفق به کسب سود عملیاتی حاصله از فعالیت‌های بانکی خود گردیده، بر اجرای مفاد راهبردهای 6 گانه کسب و کار و برنامه‌های عملیاتی پیش‌بینی شده برای بانک در سال 96، بر افزایش روند سودآوری و بهبود سایر شاخص‌های عملیاتی و مالی بانک در سال جاری شده و بر گسترش فعالیت‌های بانک در عرصه بانکداری بین المللی با رویکرد تبدیل بانک مشترک ایران–ونزوئلا از بانک دوملیتی به بانک چند ملیتی تاکید بعمل آمد.

در خاتمه، اعضای مجمع از حسن ظن اعتماد مشتریان بانک، تجلیل نموده و از تلاش مدیرعامل محترم جناب آقای بنایی و همت اعضاء هیات مدیره، مدیران و کارکنان بانک تشکر و قدردانی بعمل آوردند. ضمناً مجمع عمومی بانک به شریک ونزوئلایی توصیه و درخواست نمود تا در اعمال وظایف تکلیفی مجمع نقش فعالتری را ایفاء نمایند.

لیست نظرات
ارسال نظر من
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر من