/
چهارشنبه 28 آذر 1397
Desember 19 2018

پرداخت مابه التفاوت سود قطعی و سود علی الحساب سال 95 به سپرده گذاران بانک مشترک ایران- ونزوئلا

تاریخ انتشار : 1396.6.27


پرداخت مابه التفاوت سود قطعی و سود علی الحساب سال 95 به سپرده گذاران بانک مشترک ایران- ونزوئلا

بانک مشترک ایران- ونزوئلا پس از برگزاری مجمع سال 95 در راستای اجرای سیاست ها و اهداف بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی و رعایت حقوق سپرده گذاران خود پس از محاسبه و تصویب سود مشاع سال مذکور سود قطعی سپرده های سرمایه گذاران را محاسبه و مابه التفاوت سود قطعی و سود علی الحساب پرداختی طی سال 95 را همانند سال های گذشته به حساب مشتریان گرانقدر خود واریز نمود.

شما اجازه نظردهی به این خبر را ندارید.