/
دوشنبه 6 خرداد 1398
May 27 2019

مجمع عمومی سالیانه بانک ها با برگزاری مجمع بانک مشترک ایران- ونزوئلا آغاز شد

تاریخ انتشار : 1397.4.19


مجمع عمومی سالیانه بانک ها با برگزاری مجمع بانک مشترک ایران- ونزوئلا آغاز شد

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) صاحبان سهام بانک مشترک ایران- ونزوئلا پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی با حضور صاحبان سهام این بانک در روز شنبه16تیرماه 97 برگزار شد.

در این جلسه پس از ارایه گزارش فعالیتهای بانک طی سال مالی 1396 توسط آقای داوود بنایی مدیر عامل و همچنین استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مربوط به دوره مالی یاد شده که بر مبنای نمونه بانک مرکزی منطبق بر استاندارد جهانی گزارشگری مالی بین المللی(IFRS) تهیه شده بود، به تصویب اعضای مجمع عمومی رسید.

در این جلسه مدیر عامل بانک مشترک ایران -ونزوئلا، ضمن اشاره به فهرست اهم اقدامات انجام شده و همچنین عناوین برنامه های عملیاتی در دست اجراء، سال مالی 1397 را سال حضور فعال در عرصه بانکداری نوین دانست و اظهار امیدواری نمود که بانک با استعانت از خداوند متعال نقش موثرتری در نظام بانکی کشور ایفا کند.

وی همچنین با اعلام اینکه بانک مشترک، علیرغم فراز و فرودهای نظام بانکی کشور در سال 96، با توسعه فعالیتهای خود موفق به افزایش سود عملیاتی حاصله نسبت به سال قبل شده، و نسبت به افزایش روند سودآوری و بهبود سایر شاخصهای عملیاتی و مالی بانک و افزایش فزاینده بانکداری الکترونیک در سال جاری نیز ابراز امیدواری نمود.

آقای بنایی در پایان از عملکرد مشتریان محترم و اعتماد آنها نسبت به بانک تجلیل کرده و از حمایت های صاحبان سهام و تلاش های هیأت مدیره، مدیران و کارکنان تشکر و قدردانی به عمل آورد.

در پایان رئیس مجمع ضمن قدردانی از زحمات اعضای محترم هیات مدیره، مدیران وکارکنان بانک مشترک ایران- ونزوئلا قدردانی نموده و مجمع موسسه حسابرسی بیات رایان بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی بانک برای سال مالی 1397 انتخاب و روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد نیز جهت درج آگهی بانک تعیین شد.

لیست نظرات
ارسال نظر من
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر من