/
چهارشنبه 28 آذر 1397
Desember 19 2018

بازدید مدیر عامل بانک و هیات همراه از شرکت صنایع ماشین های اداری (مادیران)

تاریخ انتشار : 1396.12.7


 
داود بنایی در این بازدید با اعلام اینکه این بانک، بانکی صادرات گراست، بر گسترش همکاری های فی مابین بانک مشترک و مشتریان اعتباری خود جهت افزایش فعالیت های صادراتی اعلام آمادگی نمودند و عمل به این وظیفه را در راستای گسترش رشد و توسعه کشور دانستند، ایشان در پایان از زحمات و فداکاری های مدیران و کارکنان محترم این شرکت تقدیر بعمل آوردند.
لیست نظرات
ارسال نظر من
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر من