قوانین و دستورالعمل‌های بانکی

 

قانون جدید چک

شیوه نامه صدور کارت برداشت ریالی اشخاص حقوقی

 قانون پولی و بانکی کشور

 قانون عملیات بانکی بدون ربا

 آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی)

 راهنمای رفع سوء اثر از سوابق چکهای برگشتی اشخاص

 مفاهیم بانکی

 ماهیت سپرده جاری در بانکداری بدون ربا

 قانون مبارزه با پولشویی آیین نامه مبارزه با پولشویی مجموعه بخشنامه‌های مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی - 1393

 دستورالعمل شماره 1 آیین نامه مبارزه با پولشویی : دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی

 دستورالعمل شماره 2 آیین نامه مبارزه با پولشویی : دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش واریز نقدی وجوه بیش از سقف مقرر

 دستورالعمل شماره 3 آیین نامه مبارزه با پولشویی : دستورالعمل شناسایی معاملات مشکوک و شیوه گزارش‌دهی

 دستورالعمل شماره 4 آیین نامه مبارزه با پولشویی : نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتری

 دستورالعمل شماره 5 آیین نامه مبارزه با پولشویی : دستورالعمل رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در حوزه نظام‌های پرداخت و بانکداری الکترونیکی

 دستورالعمل شماره 6 آیین نامه مبارزه با پولشویی : دستورالعمل لزوم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در روابط کارگزاری و شناسایی بانک‌های پوسته‌ای

 دستورالعمل شماره 7 آیین نامه مبارزه با پولشویی : نحوه مراقبت از اشخاص مظنون

 دستورالعمل شماره 8 آیین نامه مبارزه با پولشویی : نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتریان به نشانی پستی آن‌ها

 دستورالعمل شماره 9 آیین نامه مبارزه با پولشویی : مجوعه اقدامات و تدابیر لازم برای حصول اطمینان از رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در واحدهای برون مرزی

 دستورالعمل شماره 10 آیین نامه مبارزه با پولشویی : آیین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر

 آیین نامه مبارزه با پولشویی : دستور العمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی‌ها

 آیین نامه مبارزه با پولشویی : دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی

 آیین نامه مبارزه با پولشویی : نحوه اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارایه خدمات پایه به اشخاص سیاسی خارجی

 کتاب «استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم»

 شرایط پرداخت سود قطعی به انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در بانک مشترک ایران و ونزوئلا

 دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعینن تکلیف حساب‌های مطالبه‌نشده و مازاد (ریالی)

 آیین‌نامه وصول مطالبات سررسیدگذشته، معوق و مشکوک‌الوصول موسسات اعتباری (ریالی/ ارزی) 

جداول کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی


گروه دورانV6.0.5.0