گروه دوران برگزار کننده ی
 • دوره های فوق تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات.
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
 • صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

دوره های فوق تخصصی در حوزه فناوری اطاعات و مخابرات در داخل و خارج از کشور

مطالب بیشتر

تمامی تسهیلات ریالی و ارزی در قالب دو نوع کلی عقود تسهیلاتی در نظام بانکداری بدون ربا اعطا می‌شود که این عقود با توجه به چگونگی تعیین سود و دوره بازپرداخت متفاوت و همچنین موضوعیت هر یک برای فعالیت‌های خاص، تفکیک‌شده‌اند.

 • در این نوع عقود، بانک، کل یا بخشی از سرمایه موردنیاز یک فعالیت اقتصادی (تولیدی، تجاری یا خدماتی) را تأمین می‌کند و درنهایت، در انتهای فعالیت، مطابق قرارداد فی‌مابین با صاحب‌کار اقتصادی، سود حاصل از این فعالیت را تقسیم می‌نماید. شامل: مضاربه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مزارعه، مساقات.

  انواع عقود مشارکتی
 • مطابق این عقود، بانک کل یا بخشی از سرمایه موردنیاز یک فعالیت اقتصادی را تأمین می‌کند، با این تفاوت که بعد از انعقاد قرارداد و قبل از انجام فعالیت اقتصادی، سود بانک معلوم و معین است و تحولات آتی و تغییرات احتمالی در وضعیت مالی فعالیت مذکور (از جهت سود و زیان) ارتباطی به سود و مطالبات بانک در آن قرارداد ندارد. این عقود شامل: فروش اقساطی، اجاره به‌شرط تملیک، جعاله، خرید دین، سلف، استصناع و مرابحه می‎باشد.

  انواع عقود مبادله ای

  فروش اقساطی

  فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین کالا به بهای معلوم به غیر، به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسیده‌ای معین دریافت گردد.

  •     شرایط و ضوابط

  1.    داشتن صلاحیت فنی، اهلیت، حسن شهرت و پرداخت، سابقه کار و مراودات بانکی؛
  2.    فروش اقساطی مواد اولیه معمولاً کوتاه‌مدت و مدت آن‌یک دوره تولید و حداکثر یک سال هست؛
  3.    فروش اقساطی ماشین‌آلات، تجهیزات و تأسیسات میان‌مدت و بلندمدت بوده و حداکثر نباید از طول عمر مفید این قبیل اموال بیشتر باشد؛
  4.    در قراردادهای میان‌مدت و بلندمدت حداقل 20%‌ مبلغ قرارداد تحت عنوان پیش‌پرداخت، از مشتری اخذ می‌گردد؛
  5.    در صورت واریز تمامی اقساط باقی‌مانده قبل از سررسید، بانک متناسب با مدت جلو پرداختی، تخفیف سود به مشتری اعطا خواهد نمود؛
  6.    اعطای تسهیلات فروش اقساطی مواد اولیه به واحدهای خدماتی ممنوع هست؛
  7.    بیمه نمودن اموال موضوع قراردادهای فروش اقساطی به نفع بانک توسط مشتری الزامی است.

  •     مدارک مورد نیاز

  1.    تکمیل برگ درخواست؛
  2.    تصویر شناسنامه اشخاص حقیقی یا مدارک احراز هویت اشخاص حقوقی (شامل اساسنامه شرکت، اظهارنامه ثبت شرکت، آگهی تأسیس، آخرین آگهی تغییرات سرمایـه و مدیـران و امضـاء داران مجاز شـرکت و...)؛
  3.    پروانـه بهره‌برداری واحد تولیدی یا مجوز فعالیت واحدهای خدماتی؛
  4.    مدارک مربوط به محل فعالیت؛
  5.    پرو فرما خرید معتبر (خرید مواد اولیه یا ماشین‌آلات)؛
  6.    مدارک مربوط به وثیقه و تضمین؛
  7.    صورت‌های مالی (شامل حساب عملکرد سود و زیان ترازنامه).
   

  اجاره به شرط تملیک

  اجاره به‌شرط تملیک عقد اجاره‌ای است که در آن شرط می‌شود که مستأجر (مشتری) در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، در پایان مدت اجاره عین مستاجره را مالک گردد.

  •     شرایط و ضوابط

  1.    داشتن صلاحیت فنی، اهلیت، حسن شهرت و پرداخت، سابقه کار و مراودات بانکی؛
  2.    تسهیلات اجاره به‌شرط تملیک معمولاً بلندمدت و مدت قرارداد حداکثر معادل عمر مفید مورد اجاره خواهد بود؛
  3.    حداقل 20% قیمت خرید از مشتری اخذ می‌گردد؛
  4.    در صورت تسویه و واریز قرارداد قبل از سررسید، تخفیف سود، متناسب با مدت جلو پرداختی داده خواهد شد؛
  5.    اجاره به‌شرط تملیک در بخشه‌ای صنعت و معدن، خدمات، کشاورزی و ساختمان کاربرد دارد؛
  6.    مورد اجاره هرساله باید به نفع بانک و به هزینه مشتری بیمه گردد؛
  7.    مال‌الاجاره به‌صورت اقساط وصول می‌شود؛
  8.    مستأجر حق واگذاری عین مستاجره را به هر صورت (رسمی و غیررسمی) به غیر ندارد؛
  9.    پرداخت هرگونه هزینه تعمیر و نگهداری، مالیات و عوارض متعلقه و سایر هزینه‌ها در طول مدت قرارداد بر عهده مستأجر می‌باشد.

  •     مدارک موردنیاز

  1.    تکمیل برگ درخواست؛
  2.    تصویر شناسنامه اشخاص حقیقی یا مدارک احراز هویت اشخاص حقوقی (شامل اساسنامه شرکت، اظهارنامه ثبت شرکت، آگهی تأسیس، آخرین آگهی تغییرات سرمایه و مدیران و امضاء داران مجاز شرکت و...)؛
  3.    مجوز فعالیت؛
  4.    مدارک مربوط به محل فعالیت؛
  5.    پرو فرما خرید معتبر (برای خرید ماشین‌آلات) یا اسناد مالکیت و سایر مدارک ملک مورد خریداری؛
  6.    صورت‌های مالی (شامل حساب عملکرد سود و زیان ترازنامه).
   

  جعاله

  عبارت است از الزام شخص (جاعل یا کارفرما) به ادای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملی معین طبق قرارداد. بانک‌ می‌تواند به‌منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی،‌با تنظیم قرارداد و به‌عنوان عامل یا عند الاقتضاء به‌عنوان جاعل مبادرت به جعاله نمایند.

  •    شرایط و ضوابط

  1.    داشتن صلاحیت فنی، اهلیت، شهرت ، سابقه کار و مراودات بانکی؛
  2.    متقاضی جعاله تعمیرات مسکن باید فاقد بدهی قرض‌الحسنه تعمیرات نزد بانک بوده و مجموع بدهی وی از بابت جعاله تعمیر مسکن نزد سیستم بانکی نیز بیش از سقف‌های مقرر نباشد؛
  3.    حدنصاب تسهیلات اعطایی جعاله تعمیر مسکن متناسب با هزینه‌های پیش‌بینی‌شده تعمیر و بازسازی، معادل 80% هزینه‌ها خواهد بود؛
  4.    بازپرداخت تسهیلات دریافتی به‌صورت اقساط می‌باشد؛
  5.    درصورتی‌که تسویه و واریز تسهیلات قبل از سررسید، تخفیف سود متناسب با مدت جلو پرداختی داده خواهد شد.

  •    مدارک موردنیاز

  1.    تکمیل برگ درخواست؛
  2.    تصویر شناسنامه اشخاص حقیقی یا مدارک احراز هویت اشخاص حقوقی (شامل اساسنامه شرکت، اظهارنامه ثبت شرکت، آگهی تأسیس، آخرین آگهی تغییرات سرمایه و مدیران و امضاء داران مجاز شرکت و...)؛
  3.    اگر موضوع تسهیلات ملک باشد مدارک مربوط به ملک مورد تعمیر (در صورت نداشتن سند مالکیت ارائه قولنامه معتبر خرید ملک)؛
  4.    درصورتی‌که موضوع تسهیلات ملک باشد ،فیش آب و برق ملک به نام متقاضی (در صورت نداشتن سند مالکیت رسمی)؛
  5.    مدارک احراز اشتغال و درآمد متقاضی و ضامنین.
   

  خرید دین

  خرید دین قراردادی است که به‌موجب آن بانک، دین مدت‌دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن به‌صورت نقدی از داین (مشتری) خریداری می‌کند.

  •    شرایط و ضوابط

  1.    داشتن صلاحیت فنی، اهلیت، حسن شهرت، سابقه کار و مراودات بانکی؛
  2.    شعبه می‌تواند به‌منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تمامی بخش‌های اقتصادی دیون موضوع اسناد و اوراق تجاری مدت‌دار متقاضی آن را پس از احراز حقیقی (واقعی) بودن دین خریداری نمایند؛
  3.    سقف تسهیلات خرید دین نباید بیش از 60 درصد مبلغ فروش سالیانه متقاضی باشد؛
  4.    عملیاتی که منتج به صدور اسناد تجاری گردیده است، باید در رابطه مستقیم با فعالیت اصلی فروشنده دین بوده و نمایانگر ارتباط شغلی مدیون و فروشنده دین باشد. بنابراین خرید اسنادی که از طریق ظهرنویسی به واگذارنده منتقل‌شده است مجاز نمی‌باشد؛
  5.    تسهیلات خرید دین برای تأمین نیازهای کوتاه‌مدت متقاضیان می‌باشد و خرید دین موضوع اسناد و اوراق تجاری مدت‌دار در صورتی مجاز است که سررسید این قبیل اسناد و اوراق تجاری از شش ماه تجاوز ننماید (سررسید اسناد مقدم بر سررسید قرارداد منعقده با بانک باشد)؛
  6.    از پذیرش اسناد اشخاص ذینفع واحد که به نفع یکدیگر صادرشده خودداری می‌شود.

  •     مدارک موردنیاز

  1.    تکمیل برگ درخواست؛
  2.    تصویر شناسنامه اشخاص حقیقی یا مدارک احراز هویت اشخاص حقوقی (شامل اساسنامه شرکت، اظهارنامه ثبت شرکت، آگهی تأسیس، آخرین آگهی تغییرات سرمایه و مدیران و امضاء داران مجاز شرکت و...)؛
  3.    ارائه مجوز فعالیت؛
  4.    ارائه مدارک مربوط به محل فعالیت؛
  5. ارائه مدارک مربوط به وثایق و تضامین.
   

  سلف

  عبارت است از پیش‌خرید نقدي محصولات واحدهاي توليدي به قيمت معين که بر اين اساس يكي از روش‌هایی كه به‌منظور تأمین قسمتي از سرمايه در گردش واحدهاي تولیدی بکار گرفته می‌شود( اعم از اينكه مالكيت آن‌ها متعلق به شخص حقيقي يا حقوقي باشد) پیش‌خرید نقدي محصولات آن‌ها است.

  •    شرایط متقاضی

  1.    پیش‌فروش كننده كالا باید واحد توليدي در بخشه‌ای صنعت، معدن و كشاورزي باشد؛
  2.    رأساً تولیدکننده كالاي مورد معامله سلف باشد؛
  3.    وسایل و امكانات توليد كالاي مورد معامله را داشته باشد؛
  4.    تمامی مدارك لازم براي انجام عمليات موضوع معامله سلف را ارائه نمايد.

  •    شرایط محصول

  1.    كالاي مورد معامله بايد با توجه به روش‌های متداول توليد و سوابق امر از كيفيت مناسب و مطلوب برخوردار باشد ؛
  2.    كالاي موضوع معامله سلف بايد در زمان تحويل سهل البيع بوده و فاسدشدنی نباشد مگر اینکه اقدامات ضروري جهت جلوگيري از فسادپذیری در فاصله زماني تحويل و فروش كالاي مورد معامله به‌موقع به‌عمل‌آمده و تدابير لازم اتخاذ گرديده باشد ؛
  3.    منظور از سهل البيع بودن كالا آن است كه واحدهاي بانك ، هنگام پیش‌خرید ، اطمينان حاصل نمايند كه محصولات توليدي مورد معامله در زمان تحويل با توجه به مبلغ قرارداد و سود مورد انتظار قابل‌فروش باشد .

  •   شرایط و ضوابط

  1.    دريافت تقاضاي كتبي مشتري؛ 
  2.    متقاضي، خود تولیدکننده محصول مورد معامله باشد؛ 
  3.    واحد توليدي متقاضي بايد داير و در مرحله بهره‌برداری باشد و در مورد محصولات كشاورزي ، بايستي متقاضي كشاورز بوده و از امكانات لازم( زمين، باغ و ابزار كار ) براي توليد محصول مورد معامله برخوردار باشد؛
  4.    مشخصات كمي و كيفي محصول مورد معامله سلف تعیین‌شده باشد. اين مشخصات عمدتاً عبارت‌اند از: نوع، مقدار، تعداد، وزن، مشخصات فني و كيفيت محصول و ساير مشخصات متعارف و معمول ديگر كه ذكر هر يك از آن‌ها در تعيين قيمت محصول مورد معامله مؤثر می‌باشد؛
  5.    محصول مورد معامله بايد داراي كيفيت مناسب و مطلوب باشد. به‌عبارت‌دیگر از نوع مرغوب بوده و بازار فروش داشته و سهل البيع باشد؛
  6.    فروش محصول مورد معامله انحصاري و يا مشمول محدودیت‌های ناشي از وضع مقررات خاص نبوده و خريدار آن انحصاري نباشد مگر اينكه پیش‌بینی‌های لازم براي فروش آن به‌عمل‌آمده باشد؛
  7.    تاريخ و محل تحويل محصول مورد معامله تعیین‌شده باشد. در اين مورد بايد توجه شود كه تاريخ تحويل بيشتر از مدت‌زمان يك دوره توليد و حداكثر شش ماه نباشد و يا زمان تحويل طوري تعيين شود كه با توجه به نوع محصول، تقاضاي خريد براي آن کاهش‌یافته و يا اينكه ارزش محصول به حداقل قيمت خود رسيده باشد. به‌عبارت‌دیگر تاريخ تحويل طوري تعيين گردد كه محصول، رونق بازار خود را از دست نداده باشد؛
  8.    محل تحويل بايد طوري تعیين شود كه حمل‌ونقل كالاي موضوع معامله به آنجا به‌آسانی ميسر گردد و در صورت لزوم موجبات نگهداري و حفاظت محصول مورد معامله فراهم شود. چنانچه حمل محصول از جایی به‌جای ديگر ضروري ‌باشد هزينه مربوط بايد در تعيين قيمت پیش‌خرید محصول در نظر گرفته شود؛
  9.    محصول مورد معامله در زمان تحويل، به بهاي پیش‌بینی‌شده براي فروش ( حداقل معادل مبلغ قرارداد و سود مورد انتظار) خريدار داشته باشد؛
  10.    محصول در زمان تحويل سريع الفساد نباشد. درصورتی‌که محصول سريع الفساد و يا فاسدشدنی باشد قبل از اقدام به معامله پیش‌بینی‌های لازم جهت نگهداري ، حفاظت و جلوگيري از فساد آن شده باشد؛
  11.    قيمت پيشنهادي متقاضي براي پیش‌فروش محصول باقیمت فروش نقدي آن در زمان ارائه برگ درخواست و يا زمان عقد قرارداد مقايسه گردد و كمتر از آن باشد. قيمت سلف طوري بايد تعيين شود كه پس از فروش كالا، ماحصل فروش از مجموع مبلغ پرداختي و سود مورد انتظار بانك و هزینه‌های حمل‌ونقل، نگهداري و ساير هزینه‌های فروش كمتر نشود؛
  12.    اطمينان حاصل شود كه متقاضي در موعد مقرر، محصول مورد معامله را تحويل خواهد داد؛
  13.    درخواست و نياز مالي متقاضي براي توليد همان محصول مورد معامله باشد؛
  14.    بانک مكلف است به‌منظور حسن اجراي تعهدات فروشنده از وي تأمین كافي اخذ نمایند؛
  15.    معاملاتي كه طبق قوانين و مقررات موضوعه در مورد وثایق دريافتي بايد در دفاتر اسنادي رسمي انجام شوند، كماكان طبق تشريفات مربوط انجام خواهد شد؛

  •    مدارک موردنیاز

  1.    ارائه‌ برگ درخواست استفاده از تسهيلات؛
  2.    مدارك و مجوزهاي لازم براي پیش‌خرید محصولات واحدهاي صنعتي ، معدني و يا كشاورزي مبني بر اينكه متقاضي داراي واحد توليدي و يا كشاورزي داير بوده و از امكانات لازم براي توليد محصول مورد معامله برخوردار است؛
  3.    اطلاعات لازم در مورد كميت و كيفيت محصول واحد توليدي و يا كشاورزي متقاضي و اينكه محصول داراي كيفيت مناسب و مطلوب بوده ، سريع الفساد نبوده و فروش آن نيز انحصاري نباشد؛
  4.    اطلاعات مربوط به قيمت عمده‌فروشی نقدي كالاي مورد معامله؛
  5.    مدارك و اطلاعات لازم در مورد واحد توليدي متقاضي ( مبني بر اينكه توان و امكانات توليد كالاي مورد معامله را داشته و نياز مالي آن براي توليد همان محصول مورد معامله باشد)؛
  6.    اسناد مالكيت وثایق و تضمينات؛
  7.    آخرين صورت‌مجلس ارزيابي وثایق و تضمينات؛
  8.    بیمه‌نامه وثایق و تضمينات (در صورت نیاز) به نفع و به نام بانك.
   

  استصناع

  استصناع یا قرارداد سفارش ساخت، قراردادي بین دو شـخص حقیقـی یـا حقـوقی مبنی بر تولید کالاي خاص یا احداث طرح ویژه است که در آینده ساخته و قیمت آن نیز در زمان یا زمان‌های توافق شده قیمـت به‌صورت نقـد یـا اقسـاط پرداخـت شـود. استصناع به دو صورت مستقیم )استصناع اول) و غیرمستقیم یا موازي  )استصناع دوم) قابل انعقـاد اسـت. درصورتی‌که فرد قرارداد را باشخصیت حقیقی یا حقوقی براي ساخت مثلاً کارخانـه یا کاشانه‌ای منعقد سازد و خود او عملیات ساخت را انجام دهد، استصناع مستقیم شکل می‌گیرد ولی اگر این شخصیت حقیقی یا حقوقی براي ساخت با فرد حقیقی یا حقوقی دیگر قرارداد امضاء نماید در این صورت استصناع غیرمستقیم یـا مـوازي شکل می‌پذیرد.

  •     شرایط و ضوابط

  1.    در قرارداد استصناع، سفارش‌دهنده را مستصنع و سازنده( صاحب صنعت) را صانع گویند. مستصنع و صانع باید شرایط عمومی قراردادها مانند بلوغ، عقل، قصد و اختیار را دارا باشند .سفارش‌دهنده و گیرنده می‌توانند شخصیت حقیقی یا حقوقی باشند؛
  2.    کالا یا پروژه‌ای که ساخت آن سفارش داده می‌شود، موضوع قرارداد استصناع یا مستصنع نامیده می‌شود. مبلغی که در قبال ساخت و تحویل کالا یا پروژه پرداخت می‌شود، عوض استصناع می‌گویند. عوض استصناع به‌طورمعمول پول است اگرچه می‌تواند کالا یا خدمات نیز باشد؛
  3.    بانک به‌منظور گسترش بخش‌های تولیدي از قبیل صنعت و معدن، مسکن و کشاورزي، تسهیلات لازم را به مشتریان در قالب عقداستصناع اعطا نموده و سپس بر اساس عقد استصناع دوم قرارداد ساخت را به سازنده واگذار نمایند؛
  4.    بانک در خصوص محصولات کشاورزي، مبادرت به انعقاد عقد استصناع نمی‌نماید.( فرآیند تبدیل محصولات کشاورزي به محصولات دیگر از شمول این ماده مستثنی می‌باشد)؛
  5.    اموال موضوع عقد استصناع نباید ساخته‌شده باشد و باید داراي مشخصات موردتقاضا و برخوردار از استانداردهاي قابل‌قبول در کشور بوده و ویژگی‌های آن از قبیل اندازه، حجم، کیفیت، کمیت و ... به‌طور صریح در عقد ذکر شود؛
  6.    استصناع اول عقدي است که بین مشتري و بانک منعقد می‌گردد و به‌موجب آن بانک متعهد می‌شود، در قبال دریافت مبلغ قرارداد و طبق شرایط مندرج در آن، اموال موردنظر را در دوره زمانی معین به مشتري تحویل دهد.( در عقد استصناع اول باید اختیار بانک براي واگذاري ساخت اموال موردنظر به غیر تصریح گردد)؛
  7.    در عقد استصناع اول باید مبلغ عقد، مشخصات اموال، دوره زمانی و شرایط ساخت و تحویل آن و نحوه محاسبه سود و بازپرداخت تسهیلات قید گردد؛
  8.    در عقد استصناع اول، مبلغ و نحوه پرداخت آن باید معلوم و معین باشد و در هنگام انعقاد قرارداد، مشتري باید درصدي از مبلغ اموال موردنظر را به بانک پرداخت نماید؛
  9.    در عقد استصناع اول باید شرایط تحویل اموال موردنظر اعم از نقدي و اقساطی قید شود؛
  10.    بانک در صورت عدم انجام تعهد و یا تأخیر در ایفاي آن مطابق با عقد استصناع اول در قبال مشتري متعهد می‌باشد؛
  11.    پس از تکمیل اموال موردنظر طبق شرایط مندرج در عقد استصناع اول، مشتري ملزم به تحویل گرفتن آن بوده و در صورت امتناع، مسئولیت عواقب آن بر عهده مشتري خواهد بود؛
  12.    بانک موظف است هنگام انعقاد عقد استصناع اول، جهت اطمینان از بازپرداخت اصل و سود تسهیلات توسط مشتري، مبادرت به اخذ وثایق وتضامین مناسب نماید؛
  13.    بانک مکلف است ترتیبی اتخاذ نمایند تا وثایق مربوطه، همه‌ساله و در طول مدت اجراي عقد استصناع اول، حداقل به میزان مانده مطالبات خود، به نفع بانک بیمه شوند؛
  14.    بانک باید در عقد استصناع اول تدابیر لازم را به‌منظور کاهش ریسک خسارت ناشی از امتناع مشتري از تحویل گرفتن اموال موردنظر لحاظ نماید؛
  15.    استصناع دوم عقدي است که پس از درخواست مشتري، بین بانک و سازنده منعقد می‌گردد و به‌موجب آن سازنده متعهد می‌شود در قبال دریافت مبلغ قرارداد و طبق شرایط مندرج در آن، اموال موردنظر را در دوره زمانی معین به بانک یا نماینده آن تحویل دهد.( در عقد استصناع دوم، مشتري و سازنده نمی‌تواند شخص واحد باشد همچنین بانک نمی‌تواند پیش از انعقاد عقد استصناع اول، عقد استصناع دوم را با سازنده منعقد نمایند؛
  16.    بانک می‌تواند به مشتري اختیار دهد اموال موردنظر را مستقیماً از سازنده تحویل گیرد؛
  17.    در عقد استصناع اول، بانک باید با مشتري شرط نماید که اجرایی شدن این قرارداد موکول به انعقاد عقد استصناع دوم مابین بانک و سازنده خواهد بود؛
  18.    بانک قبل از انعقاد عقد استصناع دوم، اموال موردنظر را ازلحاظ توجیه فنی، مالی و اقتصادي در حد نیاز بررسی و ارزیابی می‌نماید؛
  19.    مدت اجراي عقد استصناع دوم و تسویه مطالبات ناشی از آن حداکثر چهار سال تعیین می‌شود. در صورت موافقت هیأت مدیره بانک، مدت‌زمان مورداشاره با توجه به توجیهات مالی و امکان بازپرداخت، قابل تمدید می‌باشد؛
  20.    در عقد استصناع دوم باید مبلغ عقد و نحوه پرداخت آن، مشخصات اموال موردنظر، شرایط ساخت و دوره زمانی تحویل کالا قید گردد؛
  21.    در عقد استصناع دوم، مبلغ عقد باید معلوم و معین بوده و با توافق طرفین، بخشی به‌صورت پیش‌پرداخت قبل از شروع اجراي عقد و باقیمانده به‌تناسب پیشرفت فیزیکی یا مستقل از آن با زمان‌بندی خاص به سازنده پرداخت شود.
   

  مرابحه

  مرابحه معامله‌ای است که فروشنده قیمت تمام‌شده کالا )قیمت خرید و هزینه مربوط( را به اطلاع مشتري می‌رساند و سپس تقاضاي مبلغ یا درصدي به‌عنوان سود می‌کند . بیع مرابحه می‌تواند به‌صورت نقد یا نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوي و یا غیرمساوي در سررسید یا سررسیدهاي معین منعقد شود.( درصورتی‌که نسیه باشد به‌طورمعمول نرخ سود آن بیشتر می‌شود).

  •     شرایط و ضوابط

  1.    اموال موضوع قرارداد مرابحه باید در هنگام انعقاد قرارداد موجود باشد؛
  2.    بانک به‌منظور رفع نیازهاي واحدهاي تولیدي، خدماتی و بازرگانی براي تهیه مواد اولیه، لوازم‌یدکی، افزارکار، ماشین‌آلات، تأسیسات،زمین و سایر کالاهاي مورداحتیاج این واحدها و نیازهاي خانوارها براي تهیه مسکن، کالاهاي بادوام و مصرفی و خدمات، به سفارش و درخواست متقاضی مبادرت به تهیه و تملک این اموال و خدمات نموده و سپس آن را در قالب عقد مرابحه به متقاضی واگذار نماید؛
  3.    بانک در چارچوب عقد مرابحه با اخذ تخفیف از تولیدکنندگان یا عرضه‌کنندگان اموال یا خدمات، نسبت به واگذاري آن به متقاضیان اقدام نماید؛
  4.    بانک در عقد مرابحه، اختیار انتخاب اموال و خدمات موردنظر را به متقاضی واگذار نماید؛
  5.    قیمت تمام‌شده و قیمت واگذاري اموال و خدمات توسط بانک به اطلاع متقاضی می‌رسد؛
  6.    بازپرداخت تسهیلات مرابحه به‌صورت نقدي، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوي و یا غیرمساوي در سررسید یا سررسیدهاي معین مجازمی باشد؛
  7.    درصورتی‌که دریافت‌کننده تسهیلات قبل از سررسید یا سررسیدهاي مقرر مبادرت به واریز تمام یا قسمتی از بدهی خود نماید، بانک تخفیف لازم را از محل سود متعلقه متناسب با مدت باقیمانده تا سررسید قسط یا اقساط واریزشده به وي اعطا می‌نماید؛
  8.    بانک از تسهیلات اعطایی به متقاضیان(بیش از سررسید سه سال) مبلغی به‌عنوان پیش دریافت(حداقل ده درصد ) از وي اخذ می‌نماید؛
  9.     بانک موظف است قبل از اقدام به تهیه اموال و خدمات، مبادرت به دریافت درخواست و تعهد کتبی متقاضی مبنی بر خرید اموال و خدمات نمایند؛
  10.    بانک قبل از انعقاد عقد مرابحه اطمینان حاصل می‌نمایند که اصل منابع و سود متعلقه در طول مدت قرارداد قابل‌برگشت می‌باشد؛
  11.    مبلغ تسهیلات مرابحه با توجه به بهاي تمام‌شده و سود بانک تعیین خواهد شد.( در عقد مرابحه، قیمت تمام‌شده مبناي محاسبه سود خواهد بود)؛
  12.    مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی به واحدهاي تولیدي، خدماتی و بازرگانی براي تهیه مواد اولیه، لوازم‌یدکی، افزارکار و سایر نیازهاي مورداحتیاج این واحدها نباید حداکثر از یک سال تجاوز نماید.( مدت‌زمان مذکور حداکثر تا یک سال دیگر با موافقت هیأت مدیره بانک قابل‌افزایش خواهد بود)؛
  13.     مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی جهت خرید کالاهاي بادوام و مصرفی مرتبط با امور تولیدي، خدماتی و بازرگانی حداکثر پنج سال می‌باشد.(این مدت حداکثر تا دو سال دیگر با موافقت هیأت مدیره بانک قابل‌افزایش خواهد بود)؛
  14.    مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی جهت خرید کالاهاي بادوام نباید از طول عمر مفید این قبیل اموال، تجاوز نماید.(مبناي محاسبه طول عمر مفید، تاریخ شروع بهر ه برداري به تشخیص
  بانک خواهد بود)؛
  15.     مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی جهت تأمین مسکن خانوارها،حداکثر دوازده سال و جهت تهیه مصالح ساخت سه سال و تعمیر مسکن حداکثر پنج سال تعیین می‌گردد؛
  16.    مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی جهت تأمین اموال و خدمات موردنیاز خانوارها، حداکثر سه سال تعیین می‌گردد؛
  17.     بانک به‌منظور حصول اطمینان از بازپرداخت اموال و خدمات واگذارشده، از متقاضی وثایق کافی اخذ می‌نماید؛
  18.    بانک می‌تواند ترتیبی اتخاذ نماید تا وثایق دریافتی، همه‌ساله و در طول مدت اجراي قرارداد، حداقل به میزان مانده مطالبات آن‌ها بیمه شوند؛
  19.     معاملاتی که طبق قوانین و مقررات موضوعه در مورد وثایق دریافتی باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد.
   


ردیف نوع سپرده    نرخ سود
1 قرض الحسنه پس انداز و جاری بدون سود
2 سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی %10
3 سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماه %12
4 سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه %14
5 سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک ‌سال   %16
6 سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو ‌سال  %18

هرچیزی که تو این قسمت قرار بگیره، انیمشن از سمت راست میاد
هرچیزی که تو این قسمت قرار بگیره، انیمشن از سمت چپ میاد میاد

https://getuikit.com/v2/docs/scrollspy.htmlسپرده‌ای است که صاحب آن به‌قصد انتفاع به بانک نمی‌سپارد بلکه صاحبان آن‌ها به‌منظور برخورداری از اجر معنوی و استفاده از انواع خدمات بانکی و تسریع در نقل‌وانتقال وجوه پول‌های خود را به بانک می‌سپارند.
 • بر اساس تعریف این نوع سپرده قرارداد دوجانبه‌ای است که رعایت مفاد آن برای بانک و مشتری الزامی است. برداشت و یا انتقال از این حساب می‌تواند از طریق چک، دفترچه، کارت‌های الکترونیکی برحسب درخواست مشتری و نوع انتخاب در سیستم انجام پذیرد.
     یکی از مهم‌ترین مزیت‌های این نوع حساب برای مشتریان صدور دسته‌چک بر روی این نوع از حساب‌ها هست به‌طوری‌که اکثر متقاضیان این نوع حساب تقاضای صدور دسته‌چک دارند و بانک نیز طبق قوانین برای مشتریانی که اهلیت دریافت دسته‌چک رادارند دسته‌چک صادر می‌کند.
  شرايط افتتاح حساب‌جاری براي شخص حقيقي:
  1.    داشتن حداقل 18 سال تمام شمسي يا صدور حکم رشد از دادگاه صالحه؛
  2.    نداشتن سابقه چک برگشتي (منظور از سابقه چک برگشتي، اطلاعات مربوط به چک برگشتي رفع سوء اثر نشده‌ای است که در سامانه اطلاعاتي بانک مرکزي موجود می‌باشد؛
  3.    حصول اطمينان از رعايت مفاد ماده 21 قانون صدور چک (به‌موجب ماده 21 قانون صدور چک، بانک‌ها مکلفند تمامی حساب‌های جاری اشخاصی را که بیش از یک‌بار چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آن‌ها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آن‌ها حساب‌جاری دیگری بازننمایند.)؛
  4.    نداشتن بدهي غیر جاری؛
  5.    معرفي فردي به‌عنوان وکيل براي شخص خاص؛
  6.    حداقل مبلغ موردنیاز جهت افتتاح حساب قرض‌الحسنه جاری اشخاص حقیقی به میزان  5.000.000 (پنج میلیون) ریال می‌باشد؛
  7.    براي شخص حقيقي خارجي علاوه بر موارد فوق، داشتن گذرنامه معتبر به همراه اجازه (پروانه)
  8.    اقامت دائم و يا اشتغال الزامي است؛
 •  پس انداز عبارتست از سهمی از درآمد مردم که به مصارف جاری و زود گذر تخصیص نیافته و صرف اندوخته و یا سرمایه‌گذاری(پس انداز) به امید تحصیل درآمد آتی که موثر در افزایش سرمایه ملی می‌باشد، می‌گردد.
     مهمترین هدف در برنامه‌ریزی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، به وجودآوردن حداکثر امکانات برای تامین افزایش سرمایه‌گذاری به جهت توسعه و رشد اقتصادی است که آن نیز با میزان سرمایه‌گذاری رابطه مستقیم دارد. این وظیفه بانک‌ها در قانون اعلام گردیده تا از طریق آن نسبت به جذب سپرده‌های مردم اقدام و در بخش‌های اقتصادی مورد نظر اقدام به پرداخت تسهیلات جهت کمک به رشد آنها نمایند. به خاطر جلب اعتماد مردم در قانون چهارم بانکداری بانک‌ها را مکلف به بازپرداخت سپرده‌های مشتری(پس انداز-جاری) در هنگام درخواست مشتری نموده است.)
  شرايط افتتاح حساب‌جاری براي شخص حقيقي:
  1.    هرشخصی که به سن 18 سال تمام رسیده و یا حکم رشد او از دادگاه صالحه صادر شده باشد، می‌تواند به نام خود یا کسانی که تحت ولایت و یا قیومیت او باشند با در دست داشتن مدارک لازم اقدام به افتتاح حساب پس انداز نماید.(افتتاح حساب خارج از شرایط سنی فوق توسط ولی یا قیم انجام می‌پذیرد.)؛
  2.    ارائه اصل کارت ملی و شناسنامه عکس دار؛
  3.    تکمیل کارت افتتاح حساب و امضاء آن (متقاضی باید ابتدا شرایط عمومی افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز را مطالعه و در صورت قبول با قید تاریخ آن را امضاء و سپس مشخصات کامل خود را در کارت نمونه نوشته و محل مخصوص را مجدداً امضا نماید.)؛
  4.    حداقل مبلغ مورد نیاز برای افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز اشخاص حقیقی 300،000 (سیصد هزار) ریال می‌باشد.
   

رنگبندی جداول در تب آیدی 6 قابل مشاهده است برای تغییر تم کلاس های زیر را به والد تگ table می دهیم
iv-table-wrap.
iv-table-wrap2.
iv-table-wrap3.
iv-table-wrap4.
iv-table-wrap5.

---رنگبندی چند محتوایی افقی و  چند محتوایی در حالت عمودی(در تنظیمات همان حالت افقی انتخاب شود):
BlueBar
GlassyElectric
Black
Blue3d
ClasicBlue
ClasicGreen
ClasicGrey
ClasicOrange

differentTabs
dnn
FlatBlue
FlatGreen
FlatRed
Inox
Longhorn
Mac
Mysite
Office2007
outlook

 


test

test


 

 

 

 

 

محاسبه شماره شبا

گروه دورانV6.0.5.0