حوالجات


یکی از خدمات ارزی بانک مشترک ایران و ونزوئلا، دریافت حواله های وارده از سراسر نقاط جهان و صدور حواله های ارزی به اقصی نقاط دنیا می‌باشد.
مشتریان می‌توانند وجوه مدنظر خود را در حداقل زمان ممکن و صرف کمترین هزینه به اقصی نقاط جهان حواله نموده و یا حواله‌های ارزی مربوطه را از طریق سیستم سوئیفت یا سپام در بانک مشترک دریافت نمایند

 • شرایط و مدارک لازم برای دریافت حوالجات ارزی وارده

  1.    افتتاح حساب ارزی نزد شعبه مرکزی بانک مشترک ایران و ونزوئلا؛
  2.    دریافت مشخصات سوئیفتی بانک مشترک ایران و ونزوئلا از متصدی مربوطه؛
  3.    دریافت فهرست مهمترین کارگزاران بانک و مشخصات سوئیفتی آنها؛
  4.    دریافت حواله (MT103) از بانک ارسال کننده حواله.

  انواع حواله های وارده

  حواله های وارده بر حسب زمان واریز به حساب ارزی مورد نظر به چند دسته تقسیم میشوند:
  1.    حواله هایی که همان روز به حساب مشتری واریز میشوند؛
  2.    حواله هایی که در روزهای آتی به حساب مشتری واریزی میشوند؛
  3.    حواله های پوششیدار که از بانکهایی ارسال میشوند که روابط کارگزاری با بانک مشترک ایران و ونزوئلا ندارند و با واسط از طریق بانکهای کارگزار برای بانک مشترک ایران و ونزوئلا ارسال میشوند؛
  4.    حواله های پوششدار و آتی که دو ویژگی بالا را با هم دارند و معمولا دیرتر دریافت میشوند.
 • شرایط و مدارک لازم برای دریافت حوالجات ارزی صادره
  1.    تکمیل فرم درخواست صدور حواله ارزی؛
  2.    محل تامین ارز: هیچگونه محدودیتی در سقف مبلغ حواله صادره (مشروط بر اینکه اسکناس نباشد) وجود ندارد مگر اینکه ارز ارسالی به صورت اسکناس باشد که در آن صورت لازم است منشاء ارز مشخص شود (محل تامین ارز میتواند ار حسابهای ارزی مشتریان نزد بانک مشترک ایران و ونزوئلا  و یا شبکه بانکی و یا ارزهای تامین شده از محل عملیات بانکی دیگر نظیر اعتبار اسنادی، تسهیلات دریافتی، صرافیهای مجاز و ... باشد)؛
  3.    مشخص نمودن روش پرداخت کارمزد ریالی ( از محل حساب یا نقدی)؛
  4.    ارایه نام، آدرس و شماره تلفن فرستنده به زبان انگلیسی؛
  5.    ارائه نام، آدرس و کد سوئیفتی بانک با بانکهای واسط جهت سرعت و سهولت در ارسال حواله؛
  6.    ارائه نام، آدرس و کد سوئیفتی بانک ذینفع به زبان انگلیسی؛
  7.    شماره حساب و آدرس گیرنده حواله (ذینفع) به زبان انگلیسی و شماره IBAN (در مورد کشورهایی که از این سیستم استفاده میکنند)؛
  8.    مشخص نمودن روش پرداخت کارمزد کارگزار (بانک گیرنده) و جزئیات پرداخت به زبان انگلیسی.

گروه دورانV6.0.5.0