نمودار سازمانی

 • هیأت مدیره
 • اداره حسابرسی داخلی
  • نام: نعمت اله
  • نام خانوادگی: کریمی
  • سمت: مشاور مدیرعامل در امور حسابرسی داخلی
  • ایمیل: n.karimi@ivbb.ir
 • کمیته حسابرسی داخلی
 • کمیته تطبیق
 • کمیته ریسک
 • کمیته انتصابات و جبران خدمات
 • کمیته فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال
 • مدیرعامل
 • اداره بازرسی
  • نام: نعمت اله
  • نام خانوادگی: کریمی
  • سمت: مشاور مدیرعامل در امور بازرسی
  • ایمیل: n.karimi@ivbb.ir
 • اداره حوزه مدیریت و روابط عمومی
  • نام: جمشید
  • نام خانوادگی: قزوینیان
  • سمت: سرپرست اداره حوزه مدیریت و روابط عمومی
  • ایمیل:
 • اداره تطبیق و مبارزه با پولشویی
  • نام: نعمت اله
  • نام خانوادگی: کریمی
  • سمت: سرپرست اداره تطبیق ، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
  • ایمیل: n.karimi@ivbb.ir
 • اداره حقوقی
  • نام: سید مرتضی
  • نام خانوادگی: شهیدی
  • سمت: رئیس اداره حقوقی
  • ایمیل: m.shahidi@ivbb.ir
 • اداره مدیریت ریسک
  • نام: 
  • نام خانوادگی: 
  • سمت: 
  • ایمیل:
 • اداره حراست
 • دایره حوزه مدیریت
 • دایره روابط عمومی
 • دایره تطبیق
 • دایره مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم
  • نام: افسانه
  • نام خانوادگی: پزشکی
  • سمت: معاون دایره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
  • ایمیل: a.pezeshki@ivbb.ir
 • دایره دعاوی
  • نام:آصف
  • نام خانوادگی: دهقان
  • سمت: معاون دایره دعاوی
  • ایمیل: a.dehghan@ivbb.ir
 • دایره امور قراردادها و خدمات حقوقی
  • نام:آصف
  • نام خانوادگی: دهقان
  • سمت: معاون دایره امور قراردادها و خدمات حقوقی
  • ایمیل: a.dehghan@ivbb.ir
 • دایره مدیریت ریسک و بحران
  • نام:
  • نام خانوادگی: 
  • سمت: 
  • ایمیل: 
 • قائم مقام
 • معاونت توسعه کسب و کار
 • معاونت عملیات بانکی
 • معاونت مالی و پشتیبانی
 • اداره کل بانکداری دیجیتال
  • نام: اسماعیل
  • نام خانوادگی: مومن
  • سمت: سرپرست اداره کل بانکداری دیجیتال
  • ایمیل: 
 • اداره کل توسعه بازار
  • نام: محمدرضا
  • نام خانوادگی:توکل نیا
  • سمت: مدیر اداره کل توسعه بازار
  • ایمیل: 
 • اداره کل سازمان و برنامه‌ریزی
  • نام: مهدی
  • نام خانوادگی: ابوالی
  • سمت: سرپرست اداره کل سازمان و برنامه ریزی
  • ایمیل: j.delpasand@ivbb.ir
 • اداره کل بین‌الملل
  • نام: عزت اله
  • نام خانوادگی: سلطانی
  • سمت: مشاور امور بین الملل
  • ایمیل: e.soltani@ivbb.ir
 • شعب و دفاتر نمایندگی
  • نام: محمدرضا
  • نام خانوادگی: عسکرزاده
  • سمت: رئیس شعبه مرکزی
  • ایمیل: 
 • اداره کل اعتبارات
  • نام:سعید 
  • نام خانوادگی:سیرغانی
  • سمت: سرپرست اداره کل اعتبارات
  • ایمیل:s.sirghani@ivbb.ir
 • اداره کل سرمایه انسانی و پشتیبانی
  • نام: جواد
  • نام خانوادگی: دلپسند
  • سمت: مدیر اداره کل سرمایه انسانی و پشتیبانی
  • ایمیل: j.delpasand@ivbb.ir
 • اداره کل مالی
  • نام: مهدی
  • نام خانوادگی: رجبی
  • سمت: مدیر اداره کل مالی
  • ایمیل: m.rajabi@ivbb.ir
 • اداره کل فناوری اطلاعات
  • نام: احمد
  • نام خانوادگی: حقی
  • سمت: سرپرست اداره کل فناوری اطلاعات
  • ایمیل: a.haghi@ivbb.ir
 • دایره توسعه خدمات نوین
  • نام: زهرا
  • نام خانوادگی: سرداری
  • سمت: سرپرست دایره توسعه خدمات نوین
  • ایمیل: z.sardari@ivbb.ir
 • مرکز توسعه کسب و کارهای نوآور
 • دایره بانکداری کسب و کار
 • دایره بانکداری شخصی
 • دایره بازاریابی
  • نام: رضا
  • نام خانوادگی: امین الرعایا
  • سمت: سرپرست دایره بازاریابی
  • ایمیل: r.aminoroaya@ivbb.ir
 • دایره سازمان و روش‌ها
  • نام: معصومه
  • نام خانوادگی: تشکری
  • سمت: رئیس گروه سازمان و روش ها
  • ایمیل: m.tashakkori@ivbb.ir
 • دایره پژوهش و برنامه‌ریزی
  • نام: 
  • نام خانوادگی: 
  • سمت: 
  • ایمیل: 
 • دایره سوئیفت و بانکداری بین‌الملل
  • نام: مجید
  • نام خانوادگی: خادم‌پور
  • سمت: رئیس دایره سوییفت و بانکداری بین الملل
  • ایمیل: m.khadempour@ivbb.ir
 • دایره مبادلات، پشتیبانی و تسویه عملیات ارزی
  • نام: سپیده
  • نام خانوادگی: عابدینی
  • سمت: معاون دایره مبادلات، پشتیبانی و تسویه عملیات ارزی
  • ایمیل: s.abedini@ivbb.ir
 • دایره تأمین مالی و عملیات ارزی
 • مرکز توسعه تجارت و روابط بین‌الملل
  • نام:سارا
  • نام خانوادگی: عسگری
  • سمت: معاون مرکز توسعه تجارت و  روابط بین الملل
  • ایمیل: s.asgari@ivbb.ir
 • دایره اعتبارات کسب و کار
 • دایره اعتبارات شخصی
 • دایره نظارت بر تسهیلات و پیگیری مطالبات
 • دایره سرمایه انسانی
  • نام: سارا
  • نام خانوادگی: حفاری
  • سمت: رئیس دایره سرمایه انسانی
  • ایمیل: s.hafari@ivbb.ir
 • دایره پشتیبانی
 • دایره اموزش و توسعه مدیریت
  • نام: مهرانگیز
  • نام خانوادگی: شمسایی
  • سمت: معاون دایره آموزش و توسعه مدیریت
  • ایمیل: m.shamsaei@ivbb.ir
 • دایره حسابداری
  • نام: امیر
  • نام خانوادگی: رستمی دمیر چلو
  • سمت: معاون دایره حسابداری
  • ایمیل: a.rostami@ivbb.ir
 • دایره حسابداری مدیریت، بودجه و گزارشات
  • نام: 
  • نام خانوادگی:
  • سمت: رئیس دایره حسابداری مدیریت، بودجه و گزارشات
  • ایمیل: 
 • دایره خزانه‌داری
  • نام: حجت
  • نام خانوادگی: حسن ساجدی
  • سمت: معاون دایره خزانه‌داری
  • ایمیل: h.sajedi@ivbb.ir
 • دایره نرم‌افزار
  • نام: آیدین
  • نام خانوادگی: کامیار
  • سمت: رئیس دایره نرم افزار
  • ایمیل: a.kamyar@ivbb.ir
 • دایره سخت‌افزار، امنیت و شبکه
  • نام: مجید
  • نام خانوادگی: سلطانی فرد
  • سمت: رئیس دایره امنیت شبکه و سخت افزار
  • ایمیل: majid.soltanifard@ivbb.ir
 • دایره مدیریت ریسک و بحران مالی
 • دایره حراست و صیانت کارکنان
 • دایره امور انتظامی
 • دایره صندوق و حسابداری
 • دایره اعتبارات و ضمانت نامه ها
 • دایره عملیات ارزی


گروه دورانV6.0.5.0