بین‌الملل

ضمانت‌نامه عبارت است از، تعهد غیرقابل‌برگشت ضامن (بانک مشترک) به درخواست متقاضی، به پرداخت وجه مورد ضمانت به ذینفع درصورت مطالبه وجه ضمانت‌نامه توسط وی‌، مطابق با شرایط مندرج در متن ضمانت‌نامه.

 • ضمانت‌نامه‌های صادراتی به آن دسته از ضمانت‌نامه‌هایی اطلاق می‌گردد که بنا به درخواست طرفهای ایرانی به نفع طرف‌های خارجی یا ایرانی صادر می‌گردد. این‌گونه ضمانت‌نامه‌ها به چهار بخش تقسیم می‌شود.

  کالاهای تولیدی

  صنعتی، کشاورزی، معدنی و .... صدور انواع ضمانت‌نامه‌های ارزی (شرکت در مناقصه، حسن انجام کار، پیش‌پرداخت و استرداد کسور وجه‌الضمان) موردنیاز صادرکنندگان کالاهای تولیدی با رعایت کامل دستورالعمل‌های صادره امکان‌پذیر هست.

  خدمات فنی و مهندسی

  صدور انواع ضمانت‌نامه‌های ارزی(شرکت در مناقصه، حسن انجام کار، پیش‌پرداخت و استرداد کسور وجه‌الضمان) برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مطابق آیین‌نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با رعایت مقررات مربوطه امکان‌پذیر است.

  قراردادهای داخلی

  صدور انواع ضمانت‌نامه‌های ارزی (شرکت در مناقصه، حسن انجام کار، پیش‌پرداخت و کسور وجه‌الضمان) موردنیاز پیمانکاران، مشاوران و سازندگان داخلی که امور خدمات مهندسی مشاور، طراحی، پیمانکاری، ساختمانی، تأسیساتی و تجهیزاتی را در داخل کشور اجرا می‌کنند با رعایت دستورالعمل‌ها و مقررات مربوطه امکان‌پذیر هست.

  صدور سایر ضمانت‌نامه‌های ارزی

  صدور سایر ضمانت‌نامه‌های ارزی نیز با رعایت اصول کلی مجموعه قوانین و مقررات ارزی ناظر بر موضوع و با توجه به شرایط و توافقات حاصله فی‌مابین خریدار و فروشنده و حسب مورد قابل‌بررسی هست.

  فایل‌های مرتبط:

   قرارداد جعاله صدور ضمانت‌نامه ارزی 
   ضمانت‌نامه بانکی گمرکی-ترخیص کالا واردات قطعی
 • ضمانت‌نامه‌های ارزی وارداتی به ضمانت‌نامه‌ای اطلاق می‌شود که در مقابل تضامین متقابل بانک‌های خارجی به نفع مشتریان داخلی و اغلب به‌منظور پوشش و حصول اطمینان از واردات کالا و خدمات، تضمین بازپرداخت پیش‌پرداخت یا پوشش اطمینان برگزارکنندگان مناقصه و مزایده صادر می‌شود. به‌عبارت‌دیگر تعهد غیرقابل‌برگشت بانک برای پرداخت وجه مورد ضمانت در صورت عدم ایفای تعهدات توسط شخص ثالث (فروشنده یا متعهد انجام قرارداد) است. حوزه‌های صدور ضمانت‌نامه وارداتی به‌طورکلی مشتمل بر موارد ذیل می‌باشد:

  مناقصه /مزایده

  برگزارکننده مناقصه (واردکننده داخلی)، به‌منظور پوشش ریسک ناشی از عدم امضای قرارداد توسط برنده مناقصه و یا عدم ارائه ضمانت‌نامه حسن انجام کار توسط وی، نسبت به اخذ ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه /مزایده از فروشنده/پیمانکار خارجی در قبال درصدی از مبلغ قرارداد (5 درصد) اقدام می‌نماید.

  حسن انجام کار

  واردکننده داخلی به‌منظور پوشش بخشی از ریسک ناشی از عدم ایفای تعهدات فروشنده /پیمانکار خارجی، نسبت به اخذ ضمانت‌نامه در قبال درصدی از مبلغ قرارداد (10- 5درصد) اقدام می‌نماید. قرارداد پایه مربوطه می‌تواند در ارتباط با واردات کالا و یا خدمات تنظیم‌شده باشد.

  پیش‌پرداخت ارزی

  واردکننده داخلی به‌اندازه مبلغ پرداختی به فروشنده/پیمانکار خارجی به‌عنوان پیش‌پرداخت، نسبت به اخذ ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت مبادرت می‌نماید تا بدین ترتیب ریسک عدم استهلاک مبلغ پیش‌پرداخت و یا عدم بازپرداخت آن را پوشش دهد.


  فایل‌های مرتبط:

   قرارداد جعاله صدور ضمانت‌نامه ارزی 
   ضمانت‌نامه بانکی گمرکی-ترخیص کالا واردات قطعی

اعتبار اسنادي غیرقابل‌برگشت گشايش شده توسط بانك خارجي به نفع فروشنده در چــارچوب آخــرين مقــررات متحدالــشكل اعتبــارات اســنادي اتــاق بازرگــاني بین‌المللی (UCP600). اعتبار اسنادی ارزی به دو نوع کلی تقسیم می‌شود.

 • مشتریان محترم می‌توانند با مراجعه به شعبه بانک و ارائه مدارک و مستندات ضمن افتتاح حساب نسبت به تشکیل پرونده عمومی و طی مراحل ارزیابی اعتباری اقدام نمایند. سپس با ارائه درخواست گشایش اعتبار اسنادی و سایر مدارک مربوط ازجمله پرو فرما، ثبت سفارش، بیمه‌نامه،  نامه پذیرش بازرسی قبل از حمل از طرف یکی از شرکت‌های بازرسی مجاز)، وثایق و تضمینات لازم و همچنین تکمیل برگه‌های مربوطه اسبت به گشایش اعتبار اسنادی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط اقدام نمایند.

 • صادرکنندگان ایرانی که می‌خواهند کالاهای خود را از طریق شیوه پرداخت اعتبار اسنادی صادر نمایند، می‌توانند با افتتاح حساب ارزی/ ریالی نزد شعبه این بانک و ارائه مدارک لازم ازجمله کارت بازرگانی معتبر به شرح زیر اقدام نمایند:
  صادرکننده ایرانی پس از مذاکره با خریدار خارجی و توافق بر روی نرخ و چگونگی فروش کالا، پروفرمای مربوط را به نفع خریدار صادر می‌نماید. سپس خریدار اقدام به گشایش اعتبار اسنادی به نفع صادرکننده از طریق یکی از بانک‌های معتبر خارجی و به نفع شعبه این بانک اقدام می‌نماید. پس از دریافت پیام گشایش اعتبار اسنادی، اقدامات ذیل توسط شعبه انجام می‌شود:
            1.    بررسی وضعیت اعتباری بانک گشایش کننده؛
            2.    ابلاغ اعتبار و اصلاحیه‌های بعدی به ذینفع (صادرکننده ایرانی) و اعلام وصول به کارگزار؛
            3.    تأیید (Confirm) اعتبار در صورت درخواست صادرکننده و پرداخت هزینه‌های مربوطه و در صورت صدور مجوز توسط اداره کل بین‌الملل؛
            5.    دریافت اسناد حمل از صادرکننده و ارسال آن به بانک کارگزار، پس از بررسی و کنترل شرایط آن با شرایط اعتبار اسنادی؛
            6.    دریافت وجه حاصل از پرداخت وجه اسناد اعتبار از بانک گشایش کننده و واریز آن به‌حساب ذینفع و همچنین در خصوص اعتبار اسنادی صادراتی مدت‌دار، تنزیل اسناد معامله/ پذیرفته‌شده با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و پس از تصویب در ارکان اعتباری بانک امکان‌پذیر است.

یکی دیگر از شیوه‌های پرداخت بین‌المللی برای کالا و خدمات هست و بانک مشترک آماده ارائه خدمات انواع بروات اسنادی در چارچوب ضوابط و مقررات بین‌المللی و داخلی مربوطه هست. در بروات اسنادی بانک اسناد حمل همراه یا بدون برات ارزی را از فروشنده یا کارگزار مدنظر وی دریافت و وفق دستور منضم به اسناد یادشده و منوط به پذیرش و تحقق شروط مندرج در دستور مذکور، در اختیار خریدار قرار می‌دهد. انواع برات اسنادی شامل برات اسنادی دیداری/ مدت‌دار، همراه با برات ارزی/ بدون برات ارزی، با/ بدون تعهد بانک، در قبال پرداخت وجه/ بدون پرداخت وجه و غیره می‌باشد.
مشتریان می‌توانند با مراجعه به شعبه بانک و تشکیل پرونده عمومی و اعتباری، افتتاح حساب و ارائه مدارک و مستندات لازم ازجمله پرو فرما، ثبت سفارش، بیمه‌نامه، نامه پذیرش بازرسی قبل از حمل (توسط یکی از شرکت‌های بازرسی) و تکمیل برگه‌های مربوطه نسبت به ثبت برات اسنادی اقدام نمایند.
همچنین درصورتی‌که مشتری درخواست ثبت برات اسنادی با تعهد بانک را داشته باشد، انجام درخواست مستلزم اخذ مجوزهای لازم ازجمله صدور مصوبه در ارکان اعتباری بانک هست.

 

نوعی دستور پرداخت، که به‌موجب آن، بانک به تقاضای مشتری یا دارنده یک حساب بانکی، به یکی از بانک‌های کارگزار خود در خارج از کشور، حواله‌ای را صادر می‌کند و از آن موسسه می‌خواهد مبلغ حواله را به ذی‌نفع آن، پرداخت نماید. درواقع این شیوه پرداخت بین‌المللی به‌صورت صد درصد پیش‌پرداخت انجام می‌گردد و تمام وجه کالای معامله‌شده با ریسک کامل خریدار و منوط به پذیرش تعهدات و مسئولیت‌های مربوط توسط خریدار پیش از خرید و انتقال کالا به کشور، به فروشنده خارجی پرداخت می‌گردد. حواله‌های ارزی از طریق حساب وسترو و نوسترو، از طریق بانک پوشش‌دهنده، پرداخت می‌شود. امروزه حواله‌های ارزی از طریق شبکه جهانی سوئیفت انجام می‌شود لیکن به دلیل تحریم‌های بین‌المللی ، در حال حاضر امکان استفاده مستقیم از شبکه سوئیفت وجود ندارد و ارسال حواله‌ها از طریق کارگزاری‌ها انجام می‌پذیرد. حواله‌های ارزی به دو گروه حواله‌های صادره و وارده تقسیم می‌شوند.

 • 1. صدور حواله‌های ارزي به خارج از كشور بر مبناي حدود روابط كارگزاري بانك صورت می‌پذیرد؛
  2. صدور حواله‌های ارزي به خارج از كشور از محل حواله‌های ارزي وارده قابل انجام است ؛
  3. صدور حواله صرفاً در مقابل ارائه ثبت سفارش و به‌منظور واردات كالا به اسعار قابل‌دسترس می‌باشد.

   
 • 1. واريز وجه حواله‌های ارزي وارده به حساب‌های ارزي؛
  2. در صورت درخواست متقاضي وجوه حساب‌های ارزي و حواله‌های ارزي وارده قابل تسعير به ريال به نرخ روز می‌باشد؛
  3. پرداخت اسكناس از محل حواله‌های ارزي وارده به ذينفع در حد مقدورات بانك.

 • 1- تکمیل پرونده عمومی و اعتباری؛
  2- افتتاح حساب نزد شعبه؛ 
  3- ارائه مدارک لازم ازجمله پرو فرما، ثبت سفارش، بیمه‌نامه و نامه پذیرش بازرسی قبل از حمل و تکمیل برگه‌های مربوطه.

   

طبق آخرین بخشنامه بانک مرکزی در خصوص سپرده‌گیری ارزی، این نوع سپرده‌ها به سپرده‌هایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به ارزهای یورو، دلار و درهم نزد بانک افتتاح می‌شوند، اطلاق می‌شود.

       o    سپرده قرض الحسنه جاری
       o     سپرده قرض الحسنه پس انداز
       o    سپرده سرمایه گذاری مدت دار

شرایط افتتاح انواع سپرده‌های ارزی برای اشخاص حقوقی:
       1.    شرایط افتتاح انواع سپرده‌های ارزی برای اشخاص حقیقی و حقوقی (به جز مبلغ و نوع ارز )جهت افتتاح حساب، با شرایط افتتاح حساب انواع سپرده‌های ریالی یکسان می‌باشد؛
       2.    حداقل مبلغ برای افتتاح و مفتوح ماندن سپرده قرض الحسنه پس‌انداز ارزی، 500 دلار یا معادل آن به سایر ارزهای معتبر می‌باشد؛
       3.    حداقل مبلغ برای افتتاح سپرده قرض الحسنه جاری ارزی، 1000 دلار یا معادل آن به سایر ارزهای معتبر می‌باشد؛
       4.    حداقل مبلغ برای افتتاح و مفتوح ماندن سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار ارزی، 5000 دلار یا معادل آن به سایر ارزهای معتبر می‌باشد.


نرخ سود سپرده‌های ارزی و سایر شرایط مربوطه:

 1.    بازپرداخت اصل و سود وجوه ارزی سپرده‌گذاری شده توسط بانک مرکزی تضمین می‌گردد؛
 2.    دوره سپرده‌گذاری ارزی یک ساله بوده و در صورت ارائه درخواست تمديد( قبل از سررسيد) و موافقت اين بانک، دوره مذکور برای دوره‌ یک ساله ديگر قابل تمديد خواهد بود؛
 3.    نرخ سود سپرده‌گذاری سالیانه برای اسعار يورو، درهم امارات و دلار به ترتيب 3، 2 و 4 درصد می‌باشد؛
 4.    در صورت درخواست متقاضی مبنی بر ابطال و يا دريافت سود، به منظور تسريع و تسهيل در ارائه خدمات به سپرده‌گذاران، این بانک نسبت به پرداخت اسکناس از محل منابع خود اقدام و مراتب به اداره کل بين‌الملل بانک جهت دريافت اصل و سود سپرده پرداختی منعکس می‌نماید؛
 5.    بازپرداخت اصل و پرداخت سود سپرده‌گذاری به صورت اسکناس نزد اين بانک، به همان نوع ارز توديعی و به صورت اسکناس خواهد بود؛
 6.    پرداخت سود به سپرده گذار به صورت ماهانه خواهد بود؛
 7.     درصورت درخواست ابطال سپرده ارزی توديعی قبل از سررسيد، نرخ سود ساليانه مورد عمل برای سپرده یورویی، درهمی و دلاری به ترتيب 1، 0.5 و 1.5 درصد خواهد بود. به سپرده‌های ارزی کمتر از يک ماه سودی تعلق نمي‌گيرد.


گروه دورانV6.0.5.0