iBcard

بانک مشترک ایران و ونزوئلا با هدف فراهم آوردن تسهیلاتی برای مشتریان محترم شرکت تامین سرمایه تمدن جهت استفاده سریع از منابع مالی کوتاه مدت، امکان استفاده از کارت اعتباری در قالب تسهیلات مرابحه را از طریق سامانه  IBSHOP مهیا نموده است.
مشتریان واجد شرایطی که واحدهای سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت شرکت تامین سرمایه تمدن را به میزان بیش از مبلغ 300 میلیون ریال خریداری نموده‌اند، می‌توانند وارد حساب کاربری خود در سامانه IBSHOP شده و از قسمت حساب کاربری، روی گزینه کارت اعتباری مرابحه کلیک نموده و در‌خواست خود را ثبت نمایند تا پس از انجام تشریفات و ضوابط مقرر، نسبت به صدور و تحویل کارت اعتباری، از طریق شعبه مرکزی بانک مشترک ایران و ونزوئلا اقدام گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت درخواست صدور کارت به سایت IBSHOP مراجعه نمایید.

کلیات و شرایط کارت اعتباری مرابحه:
الف) کارت اعتباری:
کارتی است در قالب عقد مرابحه که دارنده آن می‌تواند از طریق پایانه‌های فروش (P.O.S) بصورت یکجا یا تدریجی نسبت به خرید کالا و خدمات مورد نیاز تا سقف اعتبار تعیین شده اقدام و طی مهلت مقرر، تسهیلات ایجاد شده را بصورت اقساط متوالی (نسیه اقساطی) به بانک پرداخت نماید. اعتبار در این کارت‌ها تا تاریخ تعیین شده، گردشی بوده و پس از تسویه بدهی یا بازپرداخت اقساط تسهیلات، اعتبار کارت به میزان اصل بدهی/ اقساط بازپرداخت شده، تجدید (شارژ) می‌گردد.
کارت‌های اعتباری، دارای شماره کارت و شناسه منحصر به فرد مرکز کنترل و نظارت اعتبارات بانک مرکزی (کد مکنا)، نام و نام‌خانوادگی و تاریخ اعتبار یکساله و رمزCVV2  می‌باشند و امکان دریافت وجه نقد از دستگاه‌های خودپرداز (ATM) یا پایانه‌های نصب شده در شعب (Pinpad) بوسیله کارت‌های اعتباری، میسر نمی‌باشد.

ب) مدت اعتبار:
یک ساله
ج) صورتحساب:
پس از صدور کارت، اعلامیه‌ی عملکرد کارت اعتباری بابت خریدهای انجام شده طی ماه، به صورت ماهیانه صادر و از طریق سامانه اینترنت بانک قابل رویت می‌باشد.
د) مدت بازپرداخت صورتحساب:
12 ماهه و در اقساط مساوی
هـ) مدارک مورد نیاز:

  • ارسال تصویر مدارک شناسایی معتبر شامل شناسنامه، کارت ملی؛
  • تصویر اجاره نامه رسمی یا سند مالکیت مربوط به محل سکونت متقاضی؛
  • ارایه مدارک شغلی (مدارک معتبر دال بر وضعیت اشتغال و میزان درآمد متقاضی)؛
  • وصول پاسخ مثبت استعلام‌های مربوط به متقاضی از مراجع ذی‌صلاح.

و) مشخصات تسهیلات اعطایی:

  • نوع عقد: عقد مرابحه
  • مبلغ تسهیلات: حداکثر 500,000,000 ریال (متناسب با میزان توثیق واحدهای سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت که در مالکیت متقاضی قرار دارد و به تایید شرکت تامین سرمایه تمدن رسیده باشد).
  • نرخ سود: 18% سالیانه
  • نرخ وجه التزام:  (18+6)%
  • مدت بازپرداخت : حداکثر 12 ماهه
  • وثیقه: توثیق واحد سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت متعلق به متقاضی با لحاظ میزان مقرر و درچارچوب ضوابط مربوطه

ی) توضیحات:
1- سود تسهیلات از زمان خرید کالا یا خدمت خریداری شده توسط دارنده کارت، محاسبه می‌گردد.
2- پس از صدور و فعالسازی کارت اعتباری و تحویل آن به متقاضی، امکان استفاده از آن توسط دارنده در دستگاه‌های پذیرنده به منظور انجام خریدهای مورد نظر تا سقف مبلغ اعتبار، میسر خواهد بود.
3-  در صورتی‌که مشتری بابت استفاده از کارت اعتباری به بانک دارای بدهی باشد، بانک وجوه واریزی در دوره تنفس (تا 7 روز پس از پایان دوره یکماهه) را جهت بازپرداخت بخشی از/ تمامی بدهی وی برداشت خواهد کرد و اعتبار کارت به میزان اصل مبلغ وصولی تجدید و مابقی بدهی مشتری تبدیل به تسهیلات مرابحه نسیه می‌گردد. در غیر اینصورت مجموع خریدهای انجام شده مشتری طی دوره یکماهه به صورت یک فقره تسهیلات مرابحه نسیه با مدت بازپرداخت 12 ماهه (بلافاصله پس از پایان هر دوره یکماهه و پس از دوره تنفس) برای وی درنظر گرفته می‌شود و مجموع بدهی‌های مشتری بابت خریدهای انجام شده، در صورتحسابی که در پایان هر دوره (پایان ماه) برای وی ارسال می‌گردد، درج می‌گردد.
 4- جزئیات صورتحساب، خرید‌های دوره و پرونده تسهیلات تشکیل شده از   طریق سامانه اینترنت بانک در دسترس می‌باشد. 
5- مالک کارت، حداکثر تا تاریخ سررسید اقساط، می‌بایست نسبت به بازپرداخت مبلغ هر قسط از طریق یکی از روشهای ذیل اقدام نماید (هنگام دریافت کارت اعتباری، لازمست نحوه بازپرداخت بدهی از سوی گیرنده تسهیلات مشخصاً تعیین و به شعبه اعلام گردد).

-    مراجعه به درگاه اینترنت بانک و پرداخت غیرحضوری مبلغ بدهی/ اقساط؛
-    مراجعه حضوری به شعبه؛
-    مراجعه به دستگاه‌های خودپرداز بانک؛
-    تامین وجه در حساب مشتری.

شیوه انجام بازپرداخت در مستند مرتبط ارائه شده است.
6- چنانچه گیرنده تسهیلات ظرف مدت 2 ماه پس از سررسید اولین مرحله بازپرداخت، نسبت به بازپرداخت بدهی خود اقدام ننماید، بانک به منظور وصول تمامی اقساط سررسید شده و پرداخت نشده، مراتب را به صورت کتبی از گیرنده تسهیلات مورد پیگیری قرار خواهد داد. به مجرد سپری شدن 2 ماه از اولین قسط سررسید شده و پرداخت نشده، بانک نسبت به انسداد کارت اعتباری صادره اقدام خواهد نمود که در اینصورت امکان استفاده از مابقی مبلغ اعتبار استفاده نشده وجود نخواهد داشت. اگر گیرنده تسهیلات ظرف مدت 5 ماه پس از اولین قسط سررسید شده و پرداخت نشده، نسبت به بازپرداخت تمامی بدهی خود اقدامی نکند، انجام اقدامات وصول طلب از طریق وثایق مربوطه، در دستور کار قرار خواهد گرفت.
7- در صورت بازپرداخت کامل دیون سررسید شده، چنانچه مشتری درخواست رفع انسداد کارت را به شعبه ارایه نماید، منوط به موافقت و سپری شدن دو ماه از زمان بازپرداخت کامل دیون، از کارت اعتباری مربوطه رفع انسداد به عمل خواهد آمد.
8- چنانچه کارت اعتباری مرابحه تحویلی به متقاضی، 3 نوبت مسدود شود، بانک نسبت به ابطال آن اقدام خواهد نمود. کارت ابطال شده، مجدداً قابل اعطاء نخواهد بود.


 


گروه دورانV6.0.5.0