استعلام اعتبار اسنادی ریالی

شما می توانید از طریق فرم زیر، به صورت مستقیم وضعیت اعتبار اسنادی ریالی صادره توسط بانک مشترک ایران و ونزوئلا را استعلام نمایید.


گروه دورانV6.0.5.0