تماس با ما


 

تماس با ما

شعبه بانک مشترک ایران و ونزوئلا

ایام هفته  ساعات کاری
شنبه تا چهارشنبه  7:15 الی 13:15
پنج شنبه   7:15 الی 12:30

 

شعبه مرکزی

کد شعبه 1001
شعبه مرکزی بانک مشترک ایران ونزوئلا تهران، خیابان خالد اسلامبولی، نبش خیابان سی‌اُم، پلاک 96، طبقه همکف- کد پستی 1511957111
ساختمان مرکزی بانک مشترک ایران ونزوئلا تهران، میدان شیخ بهایی، خیابان سئول، کوچه ماهتاب، پلاک 50- کدپستی 1994814861
تلفن 98 21 86080711+ و 98 21 86080903+
شماره تماس رئیس شعبه 98 21 88199102+
شماره تماس معاون شعبه 98 21 86080669+
شماره تماس دایره عملیات ریالی شعبه 98 21 88199069+
دورنگار 88874229 21 98+

 


 


 

 

شعبه مرکزی


 

 

ساختمان مرکزی


گروه دورانV6.0.5.0