اطلاعات عمومی استاندارد شفافیت

 •  

  تعریف
  ریسک اعتباری به معنی احتمال عدم بازپرداخت اصل وسود هر نوع اعتبار توسط طرف تجاری به علت عدم تمایل ویا ناتوانی مالی است؛

  سیاست‌ها و خط مشی‌ها
  سیاست‌ها وخط مشی‌های اعتباری بانک به شکل مدون و مستند، تهیه و به تصویب هیأت مدیره رسیده است تا ملاک عمل واحدهای ذیربط باشد درحال حاضر متقاضیان استفاده از تسهیلات بانک براساس درجه اعتباری و برنامه فعالیت تجاری که ارائه می‌دهند، ارزیابی و توسط رکن اعتباری تصمیم‌گیری می‌شود؛

  واحدهای اجرایی مدیریت ریسک 
  واحدهای اجرایی بانک مرتبط با مدیریت ریسک اعتباری از حیث وظایف محوله به آنها شامل: گروه مدیریت ریسک، اداره کل اعتبارات، اداره کل بین الملل، اداره کل مالی و شعبه مرکزی بانک است؛
  روش‌های کاهش ریسک 
   برخی از مهمترین اقدامات بانک مشترک در زمینه کاهش و مدیریت ریسک اعتباری بانک عبارتند از:
  1.داشتن نظام قوی جهت اعتبار سنجی دقیق مشتریان به لحاظ ارتباطات ذینفع واحد و اشخاص مرتبط؛
  2.دقت لازم و کافی در بررسی‌های کارشناسی پرونده‌های اعتباری و تصمیم‌گیری طبق رتبه اعتباری مشتریان؛
  3.شفاف‌سازی وضعیت مالی و اعتباری متقاضیان؛
  4.ارزشگذاری درست وثیقه‌ها و تعیین وثایق مناسب(دارای قابلیت نقدشوندگی بالا) برای تسهیلات اعطائی و تعهدات ایجادی؛
  5.تنوع‌گرایی تسهیلات در بخش‌های مختلف اقتصادی و اعطای تسهیلات به بخش‌های دارای بازدهی مناسب؛
  6.طبقه‌بندی ریسک‌های بالقوه مشتریان اعتباری؛
  7.نرخ‌گذاری داخلی تسهیلات جهت مدیریت ریسک اعتباری با عنایت به رتبه اعتباری، نوع ارز، میزان وثایق، مدت اعتبار و نوع فعالیت تجاری مشتری؛
  8.شناسایی کسب و کارهای مطمئن و پربازده و مشتریان معتبر؛
  9.رعایت محدودیت‌های تعیین شده از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا (بخشنامه های اشخاص مرتبط، ذینفع واحد، کفایت سرمایه)؛
  10.زمانبندی تسهیلات اعطایی و بخش‌بندی مناطق مختلف جغرافیایی؛
  11.طبقه‌بندی صحیح انواع تسهیلات و ذخیره‌گیری مناسب هر یک از تسهیلات پرداختی و یا تعهدات ایجادی؛
  12.مدیریت و ارزیابی تمامی تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه‌های صادره؛
  13.ظرفیت سنجی مشتریان بر اساس مدل‌های متنوع؛

  فرآیند اعتبارسنجی مشتریان
   درخواست کتبی مشتری جهت اخذ تسهیلات به مدیر اعتبارات یا رییس شعبه مرکزی ارائه شده و در صورت تکمیل بودن مدارک، گزارش کارشناسی و ارزیابی با توجه به نوع درخواست و مدارک و مستندات بر اساس دستورالعمل‌ها و ضوابط داخلی بانک تهیه می‌شود از محل فعالیت مشتری بازدید و پس از تهیه گزارش بازدید، گزارش‌های تنظیم شده در کمیته اعتباری مطرح ودرخصوص رد و یا تصویب درخواست تصمیم‌گیری می‌شود در صورتی که مبلغ اعتبار بیش از سقف حدود اختیارات کمیته اعتباری باشد، صورتجلسه و مصوبات مربوطه کمیته اعتباری تنظیم و در جلسه هیأت مدیره بانک جهت رد و یا تصویب درخواست مطرح می‌شود در صورت تصویب درجلسه هیأت مدیره بانک، مصوبه به شعبه مرکزی ابلاغ می‌شود؛

   

  فایل های مرتبط

  مدیریت ریسک (ریسک اعتباری) برای مقطع زمانی منتهی به 30 اسفند 1399

  مدیریت ریسک (ریسک اعتباری) برای مقطع زمانی منتهی به 29 اسفند 1398

  مدیریت ریسک (ریسک اعتباری) برای مقطع زمانی منتهی به 29 اسفند 1397

  مدیریت ریسک (ریسک اعتباری) برای مقطع زمانی منتهی به 29 اسفند 1396

  مدیریت ریسک (ریسک اعتباری) برای مقطع زمانی منتهی به 30 اسفند 1395

 •  

  تعریف 
   احتمال به خطر افتادن توانایی موسسه اعتباری در تأمین منابع نقد جهت پرداخت بدهی‌ها و ایفای تعهدات و افزایش دارایی‌ها؛            
  سیاست‌ها و خط مشی‌ها
   ریسک نقدینگی، باتوجه به ماهیت ریسک مزبور که منشاء درون سازمانی داشته و ارتباط مستقیم با مجموعه فعالیت‌های اصلی بانک را دارد، مورد توجه بانک قرار می‌گیرددر این خصوص بانک به گونه‌ای عمل می‌کند تا تأمین وجوه در سررسید جهت پرداخت دیون و تعهدات آتی از جمله پرداخت سپرده ها، وام‌ها، تعهدات ریالی و ارزی، مالیات و هزینه‌‎های عملیاتی به درستی انجام شود؛    
  واحدهای اجرایی 
  واحدهای اجرایی مرتبط با ریسک نقدینگی از حیث وظیفه عبارتند از:  گروه مدیریت ریسک و اداره کل امور مالی و خزانه داری؛
  روش سنجش 
  مدل زمانبندی دارایی‌ها و بدهی‌ها در سررسید مشخص و پیش‌بینی ورودی‌ها و خروجی‌ها با طراحی سناریوهای مختلف از روش شبیه‌سازی تاریخی؛
  برنامه مقابله با بحران (آزمون تنش کفایت نقدینگی)
   با عنایت به ساختار تامین منابع مالی و تخصیص مالی بانک، مدیریت نقدینگی بانک در سطوح مختلف توان نقدینگی، توانگری مالی و انعطاف پذیری مالی را دارا می‌باشد از آنجائی‌که در ساختار دارایی‌های بانک، بانک از میزان نقدینگی قابل ملاحظه‌ای برخوردار است و به نظر می‌رسد از توان واریز دیون و تعهدات خود در مقاطع زمانی مختلف برخوردار بوده و آمادگی ورود به سرمایه‌گذاری‌ها و اعتبارات با شرایط و سودآوری مناسب را دارد. بانک با داشتن حقوق صاحبان سهام مناسب دارای نوسانات نقدینگی پایینی بوده و پرنوسان‌ترین منابع بانک شامل سپرده‌‎های مشتریان بوده که به راحتی نوسانات احتمالی آن پوشش داده شده و در این خصوص ریسکی را متحمل و متصور نخواهیم بود.

   

  فایل های مرتبط

  مدیریت ریسک (ریسک نقدینگی) برای مقطع زمانی منتهی به 30 اسفند 1399

  مدیریت ریسک (ریسک نقدینگی) برای مقطع زمانی منتهی به 29 اسفند 1398

  مدیریت ریسک (ریسک نقدینگی) برای مقطع زمانی منتهی به 29 اسفند 1397

  مدیریت ریسک (ریسک نقدینگی) برای مقطع زمانی منتهی به 29 اسفند 1396

  مدیریت ریسک (ریسک نقدینگی) برای مقطع زمانی منتهی به 30 اسفند 1395

 •  

  تعریف 
  ریسک بازار از نوسان نرخ‌ها یا قیمت‌های بازار، مانند نرخ بهره، نرخ ارز، قیمت سهام و قیمت کالاها و تاثیر معکوس آنها بر ارزش اقلام داخل و خارج ترازنامه موسسات مالی به وجود می‌آید، که این تاثیرات به طور عمده منجر به کاهش درآمد و سرمایه می‌شوند؛
  واحدهای اجرایی
  واحد‌های اجرایی بانک مرتبط با مدیریت ریسک بازاراز جهت وظایف محوله به آنها گروه مدیریت ریسک، اداره کل اعتبارات، اداره کل بین الملل و شعبه مرکزی است؛
  روش سنجش 
  سنجش ریسک بازار به دو روش ریسک سنجی (با فرض توزیع نرمال تغییرات) و روش شبیه‌سازی گذشته‌نگر یا تاریخی محاسبه می‌شود؛

   

  فایل های مرتبط

  مدیریت ریسک (ریسک عملیاتی) برای مقطع زمانی منتهی به 30 اسفند 1399

  مدیریت ریسک (ریسک عملیاتی) برای مقطع زمانی منتهی به 29 اسفند 1398

  مدیریت ریسک (ریسک عملیاتی) برای مقطع زمانی منتهی به 29 اسفند 1397

  مدیریت ریسک (ریسک عملیاتی) برای مقطع زمانی منتهی به 29 اسفند 1396

  مدیریت ریسک (ریسک عملیاتی) برای مقطع زمانی منتهی به 30 اسفند 1395

 •  

  تعریف 
  احتمال وقوع زيان ناشي از نامناسب بودن و عدم کفايت فرآيندها و روش‌ها، افراد و سيستم‌هاي داخلي و يا ناشي از رويدادهاي خارج از مؤسسه اعتباري؛

  واحدهای اجرایی 
  به دلیل دامنه گسترده ریسک عملیاتی در فرآیندها، روش ها، افراد، سیستم‌ها و  تمامی واحد‌ها را در برمی‌گیرد؛
  تدابیر پیش‌گیرانه از وقوع خطاهای عمدی و سهوی انسانی
  ارزيابي ريسک‌هاي عملياتي مستلزم تجزيه و تحليل عوامل دروني و بيروني و محدودیت‌های کنترلی موسسه است از جمله عوامل دروني مي‌توان به تغييرات ساختاري وسازماني، پيچيدگي محصولات، کيفيت نيروي انساني و ميزان جابجايي کارکنان اشاره کرد؛
  تمهیدات مقابله با بحران با کاهش احتمال وقوع رويدادهاي ريسک
  مي‌توان زيان‌هاي ناشي از ريسک‌هاي عملياتي را تقليل داد و از اين طريق، آسيب‌پذيري موسسه اعتباري را نسبت به حوادث مزبور به حداقل ممکن کاهش داد از آنجا که ”ارزش زيان مورد انتظار“، نتيجه حاصل ضرب دو عامل ”احتمال وقوع ريسک عملياتي“ و ”خسارت ناشي از وقوع يا تاثير ريسک“ است، تقليل هر يک از اين دو عامل ياد شده، مي‌تواند به کاهش ارزش زيان مورد انتظار بيانجامد؛
  روش سنجش 
  درخصوص محاسبه ریسک عملیاتی بر اساس روش شاخص پایه انجام شده است؛
  سازوکارهای کنترل و پایش
  ابتدا جمع درآمدهای عملیاتی و خالص سایر درآمدها و هزینه‌ها برای سه دوره مالی اخیر تجمیع شده و میانگین آن محاسبه شده است طبق روش محاسبه بر اساس مدل شاخص پایه، در ضریب (15%) اعمال می شود عدد بدست آمده حداکثر ریسک عملیاتی بانک را در این دوره مالی نشان می‌دهد که به همان میزان ذخیره لازم از سرمایه پایه بانک در نظر گرفته می‌شود شایان ذکر است از آنجا که رقم بدست آمده حدود دو درصد سرمایه پایه بانک است، می‌توان اظهار نمود این بانک پوشش لازم جهت مواجه با این ریسک را دارا است؛

   

  فایل های مرتبط

  مدیریت ریسک (ریسک بازار) برای مقطع زمانی منتهی به 30 اسفند 1399

  مدیریت ریسک (ریسک بازار) برای مقطع زمانی منتهی به 29 اسفند 1398

  مدیریت ریسک (ریسک بازار) برای مقطع زمانی منتهی به 29 اسفند 1397

  مدیریت ریسک (ریسک بازار) برای مقطع زمانی منتهی به 29 اسفند 1396

  مدیریت ریسک (ریسک بازار) برای مقطع زمانی منتهی به 30 اسفند 1395

 


گروه دورانV6.0.5.0