پیشنهادات و انتقادات و شکایات

شما می توانید از طریق تکمیل فرم زیر، انتقادات و پیشنهادات خود را برای بانک مشترک ایران و ونزوئلا ارسال فرمائید.

شما می توانید از طریق تکمیل فرم زیر، شکایات خود را برای بانک مشترک ایران و ونزوئلا ارسال فرمائید.گروه دورانV6.0.5.0