آموزش و پژوهش


همکاری در اجرای طرحهای پژوهشی:

بانک مشترک ایران و ونزوئلا بمنظور تحقق اهداف، ارتقای سطح کیفی و کمی فعالیت‌های پژوهشی و همچنین عمل به مسئولیت‌ها و رسالت اجتماعی خویش، در راستای رفع نیازهای تحقیقاتی خود، از پژوهشگران، مراکز پژوهشی و دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی داخل و خارج کشور (مورد تأیید وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی) و موسسه عالی بانکداری ایران، در قالب انجام طرح های پژوهشی دعوت بعمل می آورد.

علاقمندان می‌توانند پروپوزال های خود را به آدرس پست الکترونیک info@ivbb.ir و یا نشانی:  تهران- خیابان خالد اسلامبولی- نبش خیابان ســی اُم- پـلاک 96کد پـستی : 1511957111 تلفن : 982188199081+ دورنگـار : 982188878312+ ارسال نمایند.
 گروه دورانV6.0.5.0